Nóta!

Irish Independent - Seachtain - - Ar.fheabhas -

Tuiseal Ainmneach: is maith liom an dán ... tá an dán simplí... is dán casta é. Tuiseal Ginideach: tá téama an dáin... cuireann sé le luas an dáin... friotal an dáin. Tuiseal Ainmneach: tá an file cliste... cheap an file... léiríonn an file... (Tuiseal Tabharthach - chuir sé isteach ar an bhfile...) Tuiseal Ginideach: tá mothúcháin an fhile... saol an fhile... meon an fhile.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.