Dear agus déan samhail leictreach

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain.óg -

Go dtí seo rinne tú ciorcaid agus lascanna. Anois tá tú réidh chun samhail a dhearadh agus a dhéanamh. Bain úsáid as na scileanna ar fad atá foghlamtha agat. SAMHAIL DE THEACH SOLAIS Bunábhair: cárta, seilitéip, maidí reoiteoige, péint, marcóirí, ceallafán, rolla cairtchláir. TÓIRSE LE LASC ‘AIR/AS’ Bunábhair: rolla cairtchláir, cupán plaisteach, scragall cistine don dromchla frithchaiteach, marcóirí. SOLAS NÓ DORDÁNAÍ A OIBRÍONN NUAIR A SHEASANN TÚ AR MHATA TAIRSÍ Bunábhair: éadach, scragall cistine, píosa cairpéid, samhail de dhoras. TREORACHA: 1. Roghnaigh cé acu a dhéanfaidh tú agus bailigh na

bunábhair a bheidh ag teastáil. 2. Tarraing plean de do shamhail. 3. Déan an ciorcad agus an tsamhail. 4. Leid: Déan an ciorcad ar dtús. Cinntigh go

n-oibríonn sé sula ndéanann tú an tsamhail. PLÉIGH: Bain triail as an tsamhail anois – déan é a mheas. An oibríonn sí go maith? Dá mbeifeá chun í a dhéanamh arís, an athrófá aon rud?

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.