Taighde Ranga

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

Céard é Éirí Amach 1798? Cé a ghlac páirt ann agus cár tharla sé? Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach i stair na hÉireann? Deirtear go raibh Éirí Amach againn i gcoinne na Sasanach gach tríocha bliain - gach uair a d’fhás glúin nua aníos. Cén fáth a ndeirtear seo? Is amhrán é An Spailpín Fánach. Cén fáth go gcanfaí é seachas é a scríobh? Cén fáth go mbeadh meadaracht an amhráin roghnaithe ag an bhfile/amhránaí, i do thuairim? Cén fáth go ndeirtear go bhfuil ‘dhá leagan ar scéal ach dhá leagan déag ar amhrán’? Déan iarracht teacht ar thaifead den amhrán ar líne. Tá cead an t-amhrán a chasadh sa Bhéaltriail má iarrtar ort an dán sin a léamh - ar bhain éinne sa rang triail as? Bhí an Spailpín Fánach é féin gan dídean. Cén fáth? Céard a tharla dá thalamh féin? Conas a mhothaigh sé faoi bheith gan díon, gan dídean?

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.