Friotal an Dáin

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

Scríobh nóta ar fhriotal an dáin; cabhróidh an sampla seo a leanas:

Athrá - Déantar athrá ar na focail ‘spailpín fánach’ chun léargas cuimsitheach a thabhairt dúinn ar an saol, agus chun na mothúcháin a bhí ag an bhfile a léiriú dúinn. Cuireann an t-athrá béim ar na mothúcháin atá ag an bhfile, idir bhród agus fhearg. Níl aon tábhacht ag baint leis, seachas mar sclábhaí feirme. Caint Dhíreach - Úsáidtear caint dhíreach sa dán; is gnáthdhuine é an file a labhraíonn go nádúrtha linn. Toisc gur amhrán é, caithfidh gur chreid sé nach gcloisfeadh ach na hÉireannaigh an t-amhrán. Téann sé sa chroí orainn nuair a labhraíonn sé go díreach linn.

Codarsnacht Logainmneacha

Meadaracht Tá meadaracht aiceanta le cloisteáil. Is meadaracht an amhráin é. Ciallaíonn sé seo go raibh sé oiriúnach le haghaidh dáin, níos éasca cuimhneamh air agus é a aithris. Tá fuaim láidir ‘á’ ag deireadh gach rélíne, rud a chuireann le luas agus le rím an dáin. Is dán ceolmhar é freisin. Uaim -

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.