Foróige

Irish Independent - Seachtain - - Seachtain.Óg -

Bunaíodh Foróige in 1952 agus is eagraíocht mhór í i saol na n-óg. An sprioc atá acu ná páistí a fhorbairt chun go mbeidh siad gníomhach sa tsochaí. Oibríonn siad le níos mó ná 54,000 páiste idir 10 - 18 mbliana d’aois. Tá clubanna Foróige i 26 contae in Éirinn, le breis is 600 club Foróige sa tír. Má tá tú mar bhall de chlub Foróige, tabharfaidh siad eispéiris dhifriúla duit a neartóidh d’fhéinmheas agus d’fhéinmhuinín. Neartóidh siad do scileanna caidrimh agus cothóidh siad scileanna ionat nach raibh a fhios agat a bhí ionat! Méadóidh siad do thuiscint ar an saol agus conas cinntí cearta a dhéanamh agus foghlamóidh tú conas déileáil le freagracht na gcinntí sin.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.