An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

Fear ag glanadh cré De ghimseán spáide, Sa gciúnas shéimh I mbrothall lae: Binn an fhuaim San Earrach thiar.

Fear ag caitheamh Cliabh dá dhroim Is an fheamainn dhearg Ag lonrú I dtaitneamh gréine Ar dhuirling bháin. Niamhrach an radharc San Earrach thiar.

Mná i locháin In íochtar diaidh-thrá A gcótaí craptha, Scáilí thíos fúthú; Támh-radharc síothach San Earrach thiar.

Toll-bhuillí fanna Ag maidí rámha, Currach lán d’éisc Ag teacht chun cladaigh Ar ór-mhuir mhall I ndeireadh lae San Earrach thiar.

Líne faoi

- D caol (níl an fhuaim ‘d’ chéanna againn sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. An fhuaim ‘d-d-door’, níl sé againn, mar sin ná habair ‘spaw-deh’ in áit ‘spá-ih-jeh’. Tá fuaim ‘juh’ ar D in aice le e/i, éagsúil leis an D leathan, in aice le a/o/u.)

m.sh.

(juh!) deacair - deatach - dea-obair - íde - Dia - dídean. - N caol, tá an fhuaim N caol cosúil leis an ‘ñ’ sa Spáinnis, le fuaim ‘nyeh’.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.