Mothúcháin/Íomhánna:

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

Ón méid atá léirithe ag an bhfile sa dán, caithfidh go mothaíonn sé uaigneach (bhí sé ina chónaí i mBaile Átha Cliath ag obair mar Státseirbhíseach nuair a scríobh sé an dán seo). Ní maith leis a shaol sa phríomhchathair. Cuireann sé béim ar a uaigneas trí athrá a úsáid sa dán. Feictear é seo sna línte ‘San Earrach Thiar’. Is cinnte go bhfuil ardmheas ag Máirtín Ó Direáin ar mhuintir Oileáin Árann. Cruthaíonn sé íomhánna dearfacha de na daoine agus iad i mbun oibre. Bhídís ag obair go dian ó mhaidin go hoíche go minic, ar an talamh, ar an trá agus ar an bhfarraige. Taispeántar dúinn íomhá de na fir agus na mná ag obair go dian dícheallach, ní raibh aon duine leisciúil ar an oileán. Is íomhá idéalach é atá curtha os ár gcomhair ag an bhfile. Ní léiríonn sé an saol crua a bhí acu, ní dhéanann sé tagairt do na míbhuntáistí a bhain leis an oileán. Is dán idéalach é seo. Tá grá agus bród le mothú sa dán seo. Tá a lán grá aige d’áit dhúchais agus do shaol na tuaithe, is léir. Chuirfeadh na radhairc agus na fuaimeanna áthas ar an bhfile, dá mbeadh sé in ann filleadh abhaile chucu. Ceapann sé nach bhfuil áit ar bith ar domhan chomh hálainn lena áit dhúchais féin. Tá suaimhneas agus síocháin le sonrú ann freisin. Tugann fuaimeanna an dáin suaimhneas don fhile, nuair atá sé i bhfad ón mbaile agus nach féidir leis fuaimeanna an dúlra féin a chloisteáil. Déanann sé an-chur síos ar na radhairc agus na fuaimeanna síochánta sa chaoi go dtuigfidh a léitheoirí a ghrá áite. Is radharc suaimhneach é na mná ag bailiú sliogéisc agus is fuaim shuaimhneach é ‘toll-bhuillí fanna ag maidí rámha.’ Tá go leor íomhánna áille, síochánta, dearfacha sa dán seo, a chuireann go mór le hatmaisféar an dáin. Tá gach duine ar an oileán ag obair agus ag baint taitneamh as an dea-aimsir. Léirítear dúinn... − fir ag obair sna páirceanna − fear ag iompar ciseán lán d’fheamainn chuig na páirceanna − mná ag bailiú sliogéisc sna locháin ar an trá − fir amuigh ag iascaireacht san fharraige, agus ag teacht

abhaile sa churrach.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.