Ceisteanna Ranga

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

An raibh tú riamh in Iarthar na hÉireann? Cén áit? An féidir leat deich n-oileán Éireannacha a ainmniú? Céard iad na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le bheith i do chónaí ar oileán? Dá mbeadh deich milliún euro agat, an gceannófá oileán? Céard is fiú oileán a bheith agat? Cé na sean-nósanna tuaithe atá againn in Éirinn? Cad atá ar eolas agat faoi bhacstaí, cé hiad na ‘strawboys’, céard é traidisiúin an Dreoilín? Roghnaigh cúig scannán/ dhráma a dhéanann cur síos ar shaol na tuaithe. Céard is féidir linn a fhoghlaim ó na scannáin faoi chultúir na hÉireann? Samhlaigh oileán foirfe. Déan cur síos air do do pháirtí. Tarraing pictiúr de!

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.