Ceisteanna Samplacha - scríobh plean tapa le haghaidh na gceisteanna seo a leanas. Breac síos na príomhphointí agus stór focal a bheidh tábhachtach duit.

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

Conas a chuaigh an dán seo i bhfeidhm ort mar léitheoir? ‘Baineann an file úsáid éifeachtach as íomhánna sa dán seo’. An ráiteas sin a phlé. ‘Is cáineadh ar shaol na cathrach é an dán seo’. Déan an ráiteas sin a phlé. Céard é príomh-mhothúchán an dáin seo? Cé na mothúcháin a músclaíodh ionat nuair a léigh tú an dán seo? ‘Íomhá mí-réalaíoch atá cruthaithe ag Ó Direáin’. An ráiteas sin a phlé.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.