Téamaí

Irish Independent - Seachtain - - Ar.Fheabhas -

Baineann an scéal seo leis an uaigneas anama, leis an imirce agus le grá áite. Is dán moltach, dearfach é, a léiríonn íomhánna áille na háite inar rugadh agus tógadh an file. Déanann sé iarracht na héisteoirí a mhealladh chun na háite, chun grá na háite a mhothú agus a thuiscint. Is é grá áite príomhthéama an dáin seo. Is é an t-uaigneas anama príomh-mhothúchán an dáin. Luaitear ‘an tEarrach thiar’ i ngach aon véarsa, déantar athrá ar na focail seo, rud a léiríonn go bhfuil an file dírithe ar Inis Mór, á áit dhúchais, seachas ar a shaol i mBaile Átha Cliath. Déanann an dán seo cur síos ar shaol an oileáin in iarthar na hÉireann. Is cur síos dearfach,moltach é; níl sé go huile is go hiomlán réadúil. Dar leis an bhfile, is áit dhraíochta í an t-oileán, ina mbíonn an ghrian ag taitneamh agus na daoine sásta dul amach ag obair. Ní íomhá chruinn den áit é, mar is cinnte nach mbíonn an saol mar sin acu gach lá. Mar shampla, ní dhéanann sé tagairt don bháisteach ar chor ar bith sa dán! Cruthaítear codarsnacht sa dán idir saol an oileáin agus saol na cathrach. Ní fheictear cruatan an tsaoil sa dán seo. Cruthaíonn Ó Direáin íomhá álainn, mhealltach d’Oileáin Árann dúinn. Agus é imithe uathu, ceapann sé go bhfuil siad foirfe. Ceapann sé go bhfuil an saol níos deacra agus níos gnóthaí i mBaile Átha Cliath. Cé go mbíonn daoine ag obair go dian ar na hoileáin, tá buntáistí ag baint leis an obair sin mar is féidir leo a bheith amuigh faoin ngrian, ag obair le chéile. Níl an brú céanna ann is a bhíonn sa phríomhchathair, ina thuairim féin. Tá an file ina chónaí i mBaile Átha Cliath agus tá sé ag smaoineamh ar a cheantar dúchais féin. Ba bhreá leis filleadh ar an oileán agus suaimhneas a fháil. Is éalú ón gcathair é an dán seo. Tá sé ag cuimhneamh ar na seanlaethanta órga saora a chaith sé ar an oileán.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.