Cleachtadh ar an gCluastuiscint

Irish Independent - Seachtain - - Réidh le Plé! -

Anois, agus an t-eolas sin ar fad agat, tá tú réidh chun tabhairt faoi chúpla cluastuiscint bunaithe ar mhíreanna físe ar TG4 Foghlaim.

Gabh go https://www.tg4.ie/ga/foghlaim ar dtús. Ansin gabh chuig Míreanna Físe agus tiocfaidh tú ar an gcéad fhíseán, Scoil Chaitríona, Amhrán Gaeilge. Éist leis an mír seo faoi dhó agus freagair na ceisteanna thíos.

Aonad 1 Scoil Chaitríona ag cumadh amhrán Gaeilge

1. Cén t-ainm atá ar an amhrán a chum Na Spideoga? 2. Cén bhliain ina bhfuil Na Spideoga i Scoil Chaitríona? 3. Cén áit a mbeidh an cheolchoirm mhór scoile ar siúl? 4. Cathain a bheidh an cheolchoirm ar siúl?

5. Cad a bhí Robyn ag iarraidh a dhéanamh?

6. Cé mhéad amhrán Gaeilge atá cleachtaithe acu?

7. Cad a bheidh ag teacht amach roimh dheireadh na bliana? 8. Cad atá fós ar fáil?

Anois, téigh chuig an gcéad fhíseán eile, Aonad 5 Scoil Phobail Mhic Dara i gCarna. Éist leis an mír sin faoi dhó agus freagair na ceisteanna thíos a ghabhann léi.

1. Cé mhéad dalta a fhreastalaíonn ar Scoil Phobail Mhic Dara?

2. Cé mhéad dalta a rinne an Ardteist i mbliana?

3. Cad a foilsíodh san Irish Times inné?

4. Cé mhéad faoin gcéad de dhaltaí a théann ar aghaidh go cúrsaí tríú leibhéal?

5. Cén cúrsa ar mhaith le Máirtín Ó Cualáin a dhéanamh agus cén áit ar mhaith leis an cúrsa sin a dhéanamh? 6. Cá háit ar mhaith leis a bheith ag obair tar éis dó an cúrsa a chríochnú?

7. Cén cúrsa ar mhian le Tomás Ó hAllmhúráin a dhéanamh agus cén áit ar mhaith leis an cúrsa sin a dhéanamh? 8. Dar le Seosamh Ó Cuaig, cad a gheobhaidh bás i gCarna gan daoine?

Tá canúintí Chonamara le cloisteáil sa mhír seo. Féach siar ar Eagrán a 4 de Réidh le Plé!, inar tharraingíomar aird ar ghnéithe áirithe de chanúint na Mumhan. Tá sé tábhachtach go n-aithneofá na canúintí éagsúla agus cuirfidh an t-eolas sin le saibhreas agus le líofacht do chuid Gaeilge.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.