Fadhbanna daoine óga in Éirinn

Anois, léigh an aiste shamplach thíos atá bunaithe ar an ábhar seo. Bí ag smaoineamh ar na fadhbanna atá agat féin mar dhéagóir an lae inniu. An bhfuil na fadhbanna céanna á bplé san aiste seo nó an bhfuil tuairimí eile agat féin?

Irish Independent - Seachtain - - Réidh le Plé! -

Níl aon amhras faoi ach go bhfuil an-chuid brú ar dhaoine óga in Éirinn sa lá atá inniu ann. Deirtear leo go gcaithfidh siad a bheith ar fheabhas ag gach aon rud. Ní mór dóibh a bheith go maith ar scoil, grúpa mór cairde a bheith acu, cuntais ghníomhacha a bheith acu ar na meáin shóisialta agus cuma aclaí agus álainn a bheith orthu. B’fhéidir go raibh deacrachtaí den saghas céanna ag déagóirí na hÉireann riamh anall ach ceaptar go forleathan go bhfuil an saol i láthair na huaire ag éirí níos deacra don aos óg.

Bhí tráth ann agus tugadh saoirse as cuimse do dhéagóirí. Iarradh orthu imeacht amach as an teach agus gan filleadh abhaile go ham dinnéir. Níor coinníodh súil ghéar orthu. Ligeadh dóibh imeacht agus a rogha rud a dhéanamh ar feadh an lae. Bhí orthu a bheith cruthaitheach. Bhí orthu a gcuid siamsaíochta féin a chumadh. Ní raibh, ar ndóigh, a leithéid de rud ann agus an t-idirlíon ná an guthán cliste chun siamsaíocht lae a chur ar fáil dóibh. B’fhéidir gur tugadh an iomarca saoirse do dhéagóirí an t-am sin. B’fhéidir go raibh an cathú ann dóibh dul i muinín na ndrugaí agus an óil díreach ar mhaithe le rud éigin a dhéanamh lena gcuid ama. Ach, sa lá atá inniu ann, tá fadhbanna eile tagtha chun cinn.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.