Irish Independent - Seachtain : 2019-11-06

Front Page : 1 : 1

Front Page

Seachtain. Réidh le Plé! 6 Samhain 2019 Scrúdú na don tSraith Shóisearac­h agus do Réidh le Plé! Forlíonadh seachtaini­úil 2019. Cnuasach 2, Eagrán 7 hArdteisti­méireachta, 6 Samhain Forlíonadh seachtaini­úil Gaeilge do dhaltaí bunscoile seo. Fáilte go Réidh le Plé! na seachtaine agus tseachtain seo, a choinneoid­h gnóthach Tá go leor oibre agam duit an Amhrán na fad. Ar dtús, féachfaidh mé ar gníomhach tú don tseachtain ar dhaltaí atá ar chúrsa na chéad bhliana do bhFiann, amhrán náisiúnta na hÉireann, na roinnt ábhar spéisiúil agam do lucht i scoileanna T1 agus T2. Ansin, beidh ar thionchar na meán sóisialta ar dhéagóirí hArdteiste ar na meáin shóisialta agus agus é seo don scrúdú cainte, scrúdú scríofa an lae inniu. Is ábhar tábhachtac­h don chluastuis­cint. Mhara. An tseachtain seo chugainn: An Mhaighdean le do chomhscolá­irí! Bain sult as ábhar na seachtaine seo Deireadh le Spíosraí Aimsir Fhuar ag teacht The Spice Girls Bhí go leor cainte faoi anuraidh. An mbeidís ag teacht le chéile chun ceolchoirm a dhéanamh? D’fhreagair siad an cheist agus chuir siad ceolchoirm­eacha ar siúl. Bhí ceann amháin in Éirinn, fiú. D’fhógair Mel B ag deireadh na ceolchoirm­e in Wembley go mbeadh an grúpa le feiceáil san Astráil agus in Las Vegas sa todhchaí. Ach, tá sé tugtha le fios anois nach bhfuil aon rud cinnte faoi seo. Deirtear nach dteastaíon­n ó Geri Horner bheith ag obair le Mel Brown a thuilleadh agus go mbíonn argóintí ar siúl eatarthu go minic. Bhí éileamh mór ar thicéid do cheolchoir­meacha cé nach raibh gach ball den ghrúpa ann. Níor theastaigh ó Victoria Beckham bheith páirteach ann. Is dócha go bhfuil sí róghnóthac­h leis an ngnó mór atá aici. An dtaitníonn a gcuid ceoil leatsa? An raibh tú nó duine de do theaghlach ag an gceolchoir­m a bhí acu anseo in Éirinn? In 2013, thuill an breis agus scannán billiún sna $1.3 agus bhí pictiúrlan­na go leor ar díol a earraí scannán bhain leis an a freisin chnuasaigh a lán airgid fiú. Bhí do an Disney. shean t-amhrán Is féidir agus iad a óg. Ach, le cheannach le ní fada cloisteáil go fóill, gus feiceáil. uainn á faighimid Fágann anois chanadh go idir tá aici amach Elsa agus mbeidh chun rudaí conas Anna a reo. a fuair sé sna Elsa Arendelle Is ar an an Táim ag pictiúrlan­na Samhain 22 chumhacht súil go anseo in a bheidh mór leis! Éirinn. Frozen Shane bhFiann’ le Peadar Ó Cearnaigh ‘Amhrán na An Chéad Bhliain) (Scoileanna T1 agus T2: Let it Go Frozen 2 chanadh? chuala tú é á atá an-cháiliúil ar fad. Cár é ‘Amhrán na bhFiann’, amhrán Is amhrán náisiúnta na hÉireann agat? agat, ach an bhfuil na focail de ghlanmheab­hair B’fhéidir go bhfuil an fonn ar eolas an leagan is ansa atá le feiceáil ar Is iomaí leagan den amhrán seo Ansin, é. The Spice Girls, ar na focail. féach leat féin agus Saor gach Céadaoin leis an Youtube. Éist leis 6 Samhain 2019 can Cúlra an amhráin ‘Amhrán na bhFiann’ le Peadar Ó Cearnaigh Leanbh do Alesha ‘Amhrán na bhFiann’. Ba é Is é amhrán náisiúnta na tíre é Ba é an Cearnach a scríobh Pádraig Ó hÉanaí a chum an ceol. Tá trí véarsa san amhrán na liricí Béarla idir 1909 agus 1910. na hócáidí móra náisiúnta. ach ní chloistear ach an curfá ag Éirí Amach na Cásca 1916 Chan na saighdiúir­í a ghlac páirt in Phoist le linn Sheachtain an t-amhrán go minic in Ardoifig an an t-amhrán go Gaeilge sa na Cásca. D’aistrigh Liam Ó Rinn náisiúnta na tíre sna bhliain 1923. Glacadh leis mar amhrán 1920idí. Réalta agus Gaolta Tá taithí againn a mar mholtóir bheith ag amhránaí ar an gclár féachaint í tráth ar Alesha ag tús an leis an Dixon leanbh. tsamhraidh ngrúpa, Ba Duine ar an gclár Mis-Teeq. bheith go D’fhógair príobháide­ach raibh sí sí go mór i ag i mí Lúnasa mbéal is ea í súil an nach le ina ach níor phobail. dtaitníonn dhiaidh fhógair Saolaíodh léi agus sin. Cailín sí an an leanbh a bhí aici nuacht di Anaya Safiya go uirthi. dtí dhá Bean an t-ainm mhí mar tá sí an-ghnóthach atá faoi ag obair is ea í láthair in Los ar an seó Angeles Curfá: Éirinn, Sinne Fianna Fáil, ata faoi gheall ag chugainn, Buíon dár slua thar toinn do ráinig Faoi mhóid bheith saor Seantír ár sinsear feasta, ní fhágfar Anocht a théam sa bhearna bhaoil, Le gean ar Ghaeil, chun báis nó saoil. bpiléar Le gunna-scréach, faoi lámhach na Seo libh canaíg’ amhrán na bhFiann. Britain’s Got Talent. An bhfuil tallann faoi leith ag gluaiseach­t trí fhuil do theaghlaig­h? Tá TG4 i mbun feachtais chun an teaghlach is cumasaí sa tír a aimsiú. Is féidir an tallann seo a léiriú le do mháthair, d’athair, do Mhamó, do Dhaideo, do dheartháir nó do dheirfiúr. Caithfidh beirt ar a laghad a bheith sa ghrúpa agus is féidir do rogha tallainne a thaispeáin­t! Is dóigh liom go mbeidh an clár seo an-suimiúil. Ar mhaith leat páirt a ghlacadh ann? faoin tiorán ná faoin tráill. Gníomhaíoc­ht leanas as an amhrán, agus cuir Fiosraigh na nathanna seo a do chuid Gaeilge féin orthu. Faoi gheall Buíon Ráinig Feasta Tíorán Gean Got America’s Talent. go bhfuil Caithfidh feighlí leanaí maith aici! Scréach Lámhach Piléar

© PressReader. All rights reserved.