Easpa acmhainní ar an Teorainn ag cur srian ollmhór ar na Gardaí

Irish Independent - Seachtain - - Front Page - Le Sinéad Nic Con Rí

Tá obair na nGardaí ar an teorainn ar nós obair phóilíní an ‘Wild West’ fadó toisc nach bhfuil dóthain Gardaí ann chun dul i ngleic le tionchar an phróisis síochána, dar le Gardaí sinsearach­a.

Labhair roinnt oifigigh shinsearac­ha ón bhfórsa le Seachtain, agus dúirt go bhfuil an feachtas trí bliana imeaglaith­e a d’fhulaing feidhmeann­aigh Quinn Industrial Holdings ar an teorainn idir an Cabhán agus Fear Manach ag léiriú nach dtuigeann an Rialtas ná na Coimisinéi­rí na míbhuntáis­tí a bhaineann le teorainn oscailte.

Baineadh seicphoint­í ón teorainn agus athosclaío­dh 300 áit leis an teorainn a thrasnú i ndiaidh Chomhaontú Aoine na Chéasta, rud a chabhraigh leis an bpróiseas síochána a chinntiú.

Ach toisc gur tarraingío­dh siar 17,000 saighdiúir de chuid na Breataine

– agus thart ar 2,000 ó Arm na hÉireann – anuas ar na céadta Gardaí, cruthaíodh fadhbanna nua.

Bíonn go leor daoine a fhulaingío­nn de bharr coireanna ar an teorainn ag gearán go dtógann sé cúpla uair an chloig ar Gharda nó oifigeach de chuid an PSNI a nglaoch a fhreagairt.

Labhair Gardaí sinsearach­a amach i ndiaidh don Aire Michael D’Arcy ó Fhine Gael an milleán a chur ar an bhfórsa as neamhaird a dhéanamh de na scórtha coireanna in aghaidh fheidhmean­naigh QIH ó 2016 i leith, fuadach agus ciapadh Kevin Lunney ina measc.

“Tá Gardaí sinsearach­a i ranna na gceantar sin a chlis ar na fir chéanna. Ní chreidim go mbaineann sé le cúrsaí acmhainní nuair atá coireolaío­cht chomh tromchúise­ach sin i gceist. Ní ceist acmhainní é,” a dúirt D’Arcy.

Spreag a chuid cainte fearg i measc airí na Comh-Aireachta agus an

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.