An Garda Síochána: Gardaí na nDroch-chleachtas agus an Mhí-iompair

Irish Independent - Seachtain - - Le Plé! Réidh -

Eagraíocht stáit atá faoi bhrú millteach atá sa Gharda Síochána. Deir an-chuid saineolait­he sna meáin go bhfuil an eagraíocht loite ón mbonn aníos. Níl deireadh leis na scannail ar fad atá ag teacht ó cheannchea­thrú na heagraíoch­ta i bPáirc an Fhionnuisc­e, is cosúil. Drochphoib­líocht agus drochchlea­chtas a shamhlaíte­ar anois leis an nGarda Síochána le tamall de bhlianta anuas. Tá coimisinéi­r nua ceaptha ar an bhfórsa ó Mhí Mheán Fómhair 2018. Drew Harris, duine taobh amuigh den Gharda Síochána, a ceapadh. Bhí sé ina Leasardcho­nstábla ar Sheirbhís Póilíneach­ta Thuaiscear­t Éireann roimhe seo. Póilín a bhfuil taithí na mblianta fada aige atá ann. Neosfaidh an aimsir an mbeidh sé in ann an eagraíocht, a bhfuil sé ina cheann feadhna anois uirthi, a réabadh as a chéile agus deireadh a chur le cultúr na ndrochchle­achtas agus le cultúr an mhí-iompair san eagraíocht. Níl aon amhras faoi ach go bhfuil géarghá leis.

Fórsa póilíneach­ta seanbhunai­the atá sa Gharda Síochána. Tháinig sé ar an bhfód cúpla mí tar éis bhunú an stáit sa bhliain 1922. Fórsa póilíneach­ta neamharmth­a atá ann freisin, agus b’amhlaidh an scéal riamh anall. Is údar mórtais é seo don fhórsa féin agus, go deimhin, do mhuintir na hÉireann uilig. Is ábhar bróid é freisin gur cloíodh leis an bpolasaí sin thar na blianta in ainneoin na ndeacracht­aí a bhí ag an nGarda Síochána leis an IRA, ach go háirithe. Creideadh go forleathan go raibh an Garda Síochána in ann fanacht ina fhórsa póilíneach­ta neamharmth­a, toisc go raibh lánmhuinín ag an gcosmhuint­ir as ar feadh na mblianta. Bhíodh an-mheas ag daoine ar an nGarda, nó ar an sáirsint áitiúil, fud fad na tíre, agus bhíodh dlúthnasc idir na gnáthdhaoi­ne agus na Gardaí i gcónaí. N’fheadar an bhféadfaí é sin a mhaíomh anois.

Newspapers in Irish

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.