Irish Independent - Seachtain : 2019-11-13

Le Plé! Réidh : 4 : 4

Le Plé! Réidh

Seachtain le Plé! 4 Réidh Dé Céadaoin 13 Samhain 2019 Meath Tréig Go frasach Bruach Cladach Broinnghea­l Na tonnta Príomhphoi­ntí an amhráin • Amhrán traidisiún­ta, a cuireadh ar aghaidh ó bhéal go béal, atá i gceist, agus tá leaganacha éagsúla de ar fáil. Canann roinnt daoine ‘fá bhéal na mbeann’ agus daoine eile ‘fá bhéal na trá’. Baineann an t-amhrán seo le maighdean mhara a d’iompaigh isteach ina bean, Mary Chinidh. Phós sí fear agus bhí beirt pháistí aici leis, ach ansin tháinig brón uirthi. Ní raibh sí ag iarraidh a bheith ina bean a thuilleadh agus níor theastaigh uaithi cónaí ar thalamh na hÉireann. D’fhil sí ar an bhfarraige mar mhaighdean mhara arís ach d’fhág sin a teaghlach croíbhrist­e. Is amhrán an-bhrónach ar fad é seo. Tá a fhios againn go bhfuil a lán daoine brónach san amhrán. Sa chéad véarsa feicimid go bhfuil Mary Chinidh ag meath agus nach bhfuil aon ghreann ina saol a thuilleadh. Titeann sneachta freisin, íomhá a chuireann le brón agus briseadh croí na maighdne mara. Ag deireadh an véarsa, feicimid gruaig fhionn álainn Mary agus í ag snámh san Éirne. Sa dara véarsa tá brón le feiceáil arís mar tá páistí Mary croíbhrist­e go bhfuil sí tar éis filleadh ar an bhfarraige. Glaonn Máire Bhán ‘a mháithrín mhilis’ uirthi agus is léir go bhfuil sí ag lorg a máthar. Sa véarsa deireanach, fecimid go bhfuil grá ag Mary dá páistí freisin. Glaonn sí ‘[m]o Mháire bhroinnghe­al’ agus ‘mo Phádraig bán’ orthu agus braitheann sí uaithi iad. Mar sin féin, ní theastaíon­n uaithi filleadh ar an talamh arís. Fanfaidh sí ag snámh san Éirne. Is íomhá uaigneach agus brónach í seo. • (mermaid) • • •

© PressReader. All rights reserved.