Irish Independent - Seachtain : 2020-03-18

Le Plé! Réidh : 4 : 4

Le Plé! Réidh

Seachtain le Plé! 4 Réidh Dé Céadaoin 18 Márta 2020 Gníomhaíoc­ht Ranga • Cé go bhfuil a lán ainmniúchá­n faighte ag Saoirse thar na blianta, níl ach ceann amháin díobh buaite aici go nuige seo, agus b’shin sa bhliain 2018 nuair a bhuaigh sí duais Golden Globe dá páirt sa scannán Níl gradam Oscar buaite ag Saoirse go fóill. Ceapadh go forleathan go raibh an-seans aici i mbliana nuair a hainmníodh í don ghradam ‘ban-aisteoir is fearr’ don ról a bhí aici sa scannán Bhí ról Josephine “Jo” March aici sa scannán sin, a stiúraigh an stiúrthóir cáiliúil Greta Gerwig, agus bhí sí thar cionn ar fad. Ní uirthi a bhí an t-ádh ámh, nuair a bronnadh an gradam ar Renee Zellweger. Níl aon amhras faoi ach go mbeidh rith an ráis le Saoirse Ronan lá éigin amach anseo, agus go dtabharfai­dh sí gradam Oscar abhaile léi go dtí na Clocha Liatha. Go n-éirí go geal léi sna blianta fada atá amach roimpi agus í ag saothrú cheird na haisteoire­achta. Níl srian lena a bhfuil i ndán di. Tá stór focal agus téarmaí nua foghlamtha agat agus an sliocht thuas faoi Shaoirse Ronan léite agat. Bain úsáid as an tábla thíos chun na téarmaí nua a d’fhoghlaim tú a bhreacadh síos. Ansin, le do pháirtí ranga, déanaigí comparáid idir bhur liostaí. Lady Bird. Little Women. Freagair na ceisteanna seo a leanas. Cuir tic (√) leis an bhfreagra ceart. • Cén bhliain a chonacthas Saoirse Ronan den chéad uair in Éirinn? (Alt 1) 2001 2005 2003 Cad as do thuismithe­oirí Shaoirse Ronan? (Alt 2) Nua Eabhrac Éire Cill Mhantáin Conas a chabhraigh a tuismitheo­irí léi nuair a thosaigh sí ag aisteoirea­cht? (Alt 2) Thug siad airgead di Chuir siad comhairle uirthi Thug siad síoba di An dóigh leat go bhfuil éirithe go maith le Saoirse Ronan san aisteoirea­cht ón mbliain 2007 i leith? Tabhair dhá chúis le d’fhreagra. (Alt 3) An gceapann tú go bhfuil údar an tsleachta seo dóchasach go n-éireoidh le Saoirse Ronan gradam Oscar a bhuachan lá éigin sa todhchaí? Tabhair fianaise ón sliocht chun tacú le d’fhreagra. (Alt 4) • Bunaithe ar an sliocht thuas ar mhaith leatsa a bheith i mbróga Shaoirse Ronan? Cén fáth? Tabhair dhá chúis ar a laghad le d’fhreagra. • • • • Gníomhaíoc­ht Chruthaith­each don Phunann Taitníonn Saoirse Ronan go mór leat. Is í an t-aisteoir is fearr leat í. Tá an scannán is déanaí dá cuid feicthe agat sa phictiúrla­nn. Scríobh litir chuig Saoirse ag cur in iúl di go dtaitníonn sí go mór leat. Bíodh tús, lár agus críoch cheart sa litir agat. Sa litir luaigh: • gurb í an aisteoirea­cht an príomhchai­theamh aimsire atá agat cé chomh minic agus a théann tú chuig ranganna aisteoirea­chta dhá rud a dhéanann tú sna ranganna sin dhá bhua aisteoirea­chta atá aici, dar leat dhá cheist atá agat di faoina saol mar aisteoir Little Women • • • •

© PressReader. All rights reserved.