Irish Independent - Seachtain : 2020-03-18

Le Plé! Réidh : 9 : 9

Le Plé! Réidh

Seachtain le Plé! Réidh 9 Dé Céadaoin 18 Márta 2020 Réamhobair – Gníomhaíoc­ht Ranga Sula scríobhfai­dh tú freagra na ceiste amach is fiú réamhobair a dhéanamh. Ag obair le do pháirtí ranga, déanaigí liosta de na heachtraí is mó a tharla le linn óige agus liosta eile de Is leor i ngach ceann den dá chatagóir. Tá sampla amháin tugtha sa dá chatagóir. Mhaidhc ghnéithe shaol a mhuintire agus é ag fás aníos. cúig cinn eachtraí a tharla an chéad lá ar scoil gnéithe de shaol a mhuintire an bhothántaí­ocht Anois agus an réamhobair sin déanta agat, tá tú réidh le tabhairt faoin bhfreagra i gceart. Freagra Samplach A Thig Ná Tit Orm, Dírbheatha­isnéis ríspéisiúi­l atá in le Maidhc Dainín Ó Sé. Tugann an t-údar spléachadh dúinn ar dhá rud ar leith sa leabhar – ar na heachtraí is mó a tharla le linn a óige agus ar an saghas saoil a bhí ag a mhuintir agus é ag fás aníos i nGaeltacht Chorca Dhuibhne sna 1940idí agus sna 1950idí. San aiste seo tá sé i gceist agam aghaidh a thabhairt ar chuid de na nithe seo. Díreoidh mé ar chuid de na heachtraí is mó a tharla le linn óige an údair ar dtús, agus ansin féachfaidh mé ar ghné amháin de shaol a mhuintire agus Maidhc Dainín ina leaid óg sa Ghaeltacht. Tugann Maidhc Dainín Ó Sé cuntas iontach dúinn ar an am a chaith sé sa bhunscoil ag tús an scéil. Insíonn sé dúinn nach raibh mórán spéise aige sna leabhair ón tús agus gurbh fhearr leis a bheith amuigh ag obair lena lámha nó ag spraoi lena chairde. Lá amháin bhí sé ag troid le duine de na leaideanna eile ar scoil, Tomás. Bhí plean ar leith ag Maidhc chun an bua a fháil air ach thit sé isteach i ndíog, léim Tomás anuas air agus thug sé roinnt mhaith buillí dó. Rug an múinteoir orthu agus iad i mbun troda agus tugadh ceithre bhuille den tslat fuinseoige ar na méara don bheirt acu - bhí an phian uafásach. D’fhan an chuimhne sin in intinn Mhaidhc ar feadh a shaoil agus níl aon amhras faoi ach go raibh an troid sin, agus ar tharla ina diaidh, ar cheann d’eachtraí móra óige an údair agus é ag fás aníos.

© PressReader. All rights reserved.