An loch faoin ghréin; an loch faoi shuaimh­neas

The Irish Times - - Arts&ideas -

An loch faoin ghréin; an loch faoi shuaimh­neas. Tá reathaithe agus rothaithe ar bheal­taí na tu­aithe. Tá daoine eile ag siúl. Tá idir óg agus aosta le fe­iceáil.

Thíos ar an ché, tá an óige ag sú­gradh le fei­thi­cilí scaird­sciála (jet­skis).

Níl eagla ná eagla or­thu. Tá siad ag scimeáil an uisce gan stró; casann siad ar deis agus ar clé.

Níl aird acu ar an loch i ndáiríre; níl sa loch acu ach linn mhór snámha.

Tá bád beag se­oltóireachta ag imeacht i dtreo Sh­li­abh Speirín. Seol bán atá air. Níor mhothaigh mise gaoth ar bith ach cibé cén ghaoth atá ann, tá an bád bán á cea­padh. Ní fada go se­olann sí as rad­harc.

Tá beirt eile i gcad­hcanna sa loch. Is iad is mó a chuire­ann éad orm. Ní bheadh an t-airgead agam le híoc as bád ná an t-airgead lena choin­neáil ar an­caire le linn an gheimhridh.

Ach d’fhéad­fainn cadhc a fháil agus cur chun locha. Nach den mhuir sliocht Uí Mhuirí? Bheadh cadhc sa dúchas agam.

Cuire­ann an cadhc an stair i gcuimhne dom. Tá canú i gceann de na hion­aid ái­tiúla turasóireachta. Déanta as adhmad atá sé agus tó­gadh é fadó, fadó, fadó ó shin.

Tá lucht a dhéanta agus lucht a she­olta ar shlí na fírinne leis na mílte bli­ain ach maire­ann an canú go fóill.

Dá dti­oc­fadh se­andálaí ar fhei­thi­cil scaird­sciála i gceann 1,000 bli­ain, an gcor­róidh sé an croí mar a chor­raíonn an sean­chanú adhmaid?

GRIANGHRAF: PETER AN­DREWS/REUTERS

Ag scimeáil an uisce leis an fhei­thi­cil scaird­sciála.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.