UCC TALKS

The Kerryman (South Kerry Edition) - - COMMUNITY NEWS -

Mar pháirt de Sraith cain­teanna aitiúil Chorca Dhuib­hne 20182019 ea­graithe ag Coláiste na hOllscoile Cor­caigh. Beidh Séan Mac an tStithigh ag tab­hairt caint ar “An litríócht Bhéil agus an sean­chas a bhaineann leis an dTeam­pall Báin agus le Ár Dhún an Óir. ar an nDear­daoin, Deireadh Fómhair, 11ú i nDún Chiomháín, Baile an Fheirtéaraigh ag a 7i.n. Costas €10. Breis eo­lais ó c.budhlaeir@ ucc.ie nó 0669156136

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.