קישטה: בתי החולים ירחיקו את החתולים

הם מסתובבים במסדרונות ואפילו מצליחים להיכנס לחדרי ניתוח ● לראשונה: משרד הבריאות הוציא הנחיות להרחקת חתולים משטח בתי החולים ● מעכשיו אסור להאכיל אותם - וייערכו חיפושים לאיתורם ולהרחקתם

Israel Hayom - - עַמוּד רִאשׁוֹן - מיטל יסעור בית אור,

לראשונה: משרד הבריאות מפרסם הנחיות ברורות להרחקת החיות מהמחלקות בין ההנחיות: ייאסר להאכילן

אומרים קישטה לחתולים בבתי החולים: לא פעם פורסמו בתקשורת תמונות של חתול משוטט להנאתו במסד רון בבית חולים, חתולים אוכ לים מהפחים, קופצים על ספ סלים בלובי בית החולים ואפילו חתולים שנמצאים בחדר ניתוח או בסמוך למיטות אשפוז. באחד מבתי החולים הסתובבו חתולים בגג של מבנה ישן צמוד קרקע, וחתול "צנח" דרך התקרה האקוסטית על חולה שעבר דיאליזה.

כעת, לראשונה, מגדיר משרד הבריאות כי הימצאות חתולים בבתי חולים אסורה ואף מסוכנת, ונותן כלים למנהלי בתי החו לים כיצד לטפל בתופעה. לבתי החולים אין סמכות להרחיק את החתולים משטחם, כל עוד הם לא נמצאים בתוך המחלקות. אך המזון הזמין שהוגש להם על ידי עובדי בתי החולים, המבקרים או זה שהושלך לפחים העמו סים במתחמי המזון בבתי החו לים, הביא לנדידה של חתולים ולהתרבותם בתוך בתי החולים.

"שהות חתולים במוסד רפואי היא מפגע שאינו מאפשר מתן טיפול רפואי נאות, שעלול לסכן את בריאות הציבור - ויש למונעו. הכנסת חתולים או סיוע לאחר להכניס חתו לים למוסד רפואי אסורים", מציינת ד"ר רבקה שפר, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות.

באמצעים שמונה משרד הב ריאות כדי לטפל במפגע: בכל בית חולים ייתלה שילוט שבו ייכתב כי חל איסור לפזר מזון, להאכיל או לפזר כלים עם מים להשקיית חתולים בשטח בית החולים. מנהל בית החולים יוכל למנות סדרנים שיפקחו על כך או להזמין מפקחים מטעם הרשות המקומית, שיקנסו את מי שיאכיל חתולים בשטח בית החולים.

כמו כן, מנהלי בתי החולים ינחו את העובדים לסגור דלתות, לאתר ולחסום פרצות או מקומות מסתור לחתולים. יתקיימו גם רישום ותיעוד של מספר הח תולים בבית החולים או מקומות מסתור ופתחים שמהם נכנסו. אם חדרו חתולים לשטח בית החו לים, מנהל בית החולים יזעק את וטרינר הרשות המקומית לצורך לכידתם. בחוזר משרד הבריאות צוין כי יהיה אפשר להחריג מח לקות מסוימות באישור משרד הבריאות לצורך טיפול באמצ עות בעלי חיים, או לצורך הפ עלת פינת חי בשטח בית חולים.

החתולים יצאו

הנוהל נכתב בעקבות פיילוט שנערך בביה"ח וולפסון - בית חולים שזכה לפרסום שלי לי עקב ריבוי חתולים בשטחו. ד"ר אורן כתבי, וטרינר מחוז תל אביב, הוביל את המהלך עם הנהלת בית החולים.

"בפיילוט בדקו ומצאו שיש הגירה של חתולים אל מחוץ לבית החולים, כאשר לא מא כילים אותם. בוולפסון עקבו במשך שנה אחרי הנושא וראו ירידה דרסטית במספר החתולים בשטח בית החולים. החתולים היגרו לשכונה הסמוכה", מס ביר ד"ר אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, "הפתרון המוצע הוא מצוין: מצד אחד לא ללכוד את החתולים ולהשליך אותם למקו מות חדשים, ומצד שני להוציא אותם ממקומות שהם לא צרי כים להיות בהם, כמו בתי החו לים. הוא בא לאזן את הצרכים של בית החולים, תוך מינימום פגיעה בבעלי החיים".

ד"ר צרפתי הוסיף: "מניסיוני, הרבה פעמים יש עובדים בבתי החולים שמא כילים את החתולים, יש מבקרים שמא כילים אותם ויש מפגעי תברואה כגון פחי אשפה פתוחים או אזורים ליד קפיטריות שבהם משאירים שאריות מזון נגישות. לא תמיד המאכילים דואגים לעיקור או לסירוס החתולים ולא תמיד מנקים את המקום לאחר מכן, אז יש רבייה לא מבוקרת של חתולים, וגם הימצאות של שאריות מזון שמהוות מפגע תברואתי. לנו כווטרינרים חשוב שלא תהיה לכידת חתולים והעברתם ממקום למקום, ואנ חנו בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות פועלים שלא תהיה פגיעה בבריאות הציבור או בבעלי החיים".

המרכז הרפואי וולפסון: "המר כז הצטרף לפיילוט משרד הבריאות, שמטרתו למגר את תופעת שוטטות חתולים בשטחי המוסדות הרפואיים. עיקר הפיילוט הסתמך על הוראה שלא לפזר דברי מזון ושתייה ברחבי המרכז. הפיילוט הצליח, וכמות החתולים המ שוטטים פחתה באופן ניכר. משרד הב ריאות פרסם נוהל למוסדות הרפואיים, על סמך תוצאות הפיילוט המוצלח".

"גילינו עובדים ומבקרים שמאכילים חתולים, וגם מפגעי תברואה - כגון פחי אשפה פתוחים או אזורים ליד קפיטריות שבהם משאירים שאריות מזון נגישות"

צילומים: יהושע יוסף

חתולים בביה"ח וולפסון, אתמול

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.