בג"ץ לא הותיר לכנסת ברירה

Israel Hayom - - עַמוּד רִאשׁוֹן - חיים שיין

סעיפים נוספים בחוק יסוד: החקיקה יקבעו את הדרך המיוחדת שבה יש לחוקק חוקי יסוד, וכן את העובדה כי אלה אינם נתונים לביקורת שיפוטית, כפי שמקובל ברוב מדינות העולם.

השר בנט אמר ל"ישראל היום" כי הוא "מצפה מכל גורמי הקואליציה להירתם להעביר את המהלך ההיס טורי כדי להחזיר את האיזון למערכת המשפט. בימים הקרובים ננהל שיחות עם כל גורמי הקואליציה".

"הסכמה ציבורית רחבה"

לדברי בנט, "בתקופה האחרו נה פסל בג"ץ חוקי כנסת והחלטות ממשלה כמו המתווה להוצאת המס תננים, חוק התקציב ושלילת תושבות של אנשי חמאס. מצב חדש זה, שבו ביטול חוקים הפך לדבר שבשגרה, ייאלץ אותנו, המחוקקים שנבחרנו על ידי הציבור, לפעול להשיב את האיזון הראוי בין הרשויות, ואת זאת אנו עושים היום".

שקד הוסיפה כי "חוק יסוד: הח קיקה יגדיר בצורה ברורה את גבו לות הביקורת השיפוטית, את הליך החקיקה וחקיקת חוקי יסוד ואת הדיאלוג בין בית המשפט והכנסת. החוק צריך להתגבש בהסכמה ציבו רית רחבה ככל שניתן". שני השרים הגדירו את יישום התוכנית כיעד מר כזי לממשלה הנוכחית במושב הקרוב ויציגו אותה במלואה בישיבת ראשי מפלגות הקרובה.

עדיין לא ברור אם יו"ר כולנו, שר האוצר משה כחלון, יתמוך בהצבעה. על פי ההסכמים הקואליציוניים, יכול כחלון להתנגד לחוקים הפוגעים במ עמד בית המשפט העליון.

עם זאת, בסיעות החרדיות אומרים כי השר כחלון התחייב בפניהם כי אם בג"ץ יפסול את חוק הגיוס, כפי שקרה, תוכל הקואליציה להעביר את פסקת ההתגברות.

אשר צפיתי ויגורתי בא, אפילו מוקדם מהצפוי. מקבץ פסקי הדין האחרונים של בית המשפט העליון בנושא גיוס בני הישיבות, המסתננים, הכשרות והמס על דירה שלישית יצרו מסה קריטית שלא מותירה לכנסת ברירה אלא להשיב לעצמה את כבודה האבוד.

ביסוד הדמוקרטיה הישראלית מצויה הנחת יסוד, שלפיה הנבחרים הם שקובעים את הנורמות המחייבות והממשלה היא זו שמקבלת את החלטות הביצוע, בכפוף להאצלת סמ כויות מהכנסת. הכנסת והממשלה אינן בעלות כוח בלתי מוגבל, ותפקידו של בית המשפט להגן על המיעוט וזכויותיו מפני רודנות הרוב. אולם בית משפט שאינו מרסן את עצמו בהתערבותו בעבודת הרשויות האחרות, מייצר אנטגוניזם גם מול הציבור כולו. לבית המשפט אין חרב וארנק, רק את אמון הציבור. כאשר זה נפגע, מעמדו של בית המשפט העליון מתערער והוא נתפס בעיני רבים כשחקן נוסף שירד לתוך השדה הפוליטי, על כל המשתמע מכך.

בשנת 1992 עבר בכנסת חוק יסוד: כבוד האדם וחירו תו. 32 חברי כנסת הצביעו בעדו, 21 התנגדו ואחד נמנע. אפילו לא אחד מחברי הכנסת שהשתתפו בהצבעה הבינו או הפנימו שהם מצביעים על חוקה למדינת ישראל. ח"כ מיקי איתן היה היחיד שהבין את פוטנציאל הכוח שמוענק לבית המשפט העליון, והצליח להסיר את סעיף השריון מהחוק; סעיף שהיה מקשה ביותר לשנות את סעיפי החוק. הסרת סעיף השריון היא הוכחה שחברי הכנסת לא התכוונו להצביע על חוקה למדינה.

כעבור שלוש שנים, בשנת ,1995 בפסק דין בעניין בנק מזרחי, החליט בית המשפט העליון בהנהגתו של הנשיא אהרן ברק כי חוק יסוד: כבוד האדם וחוק יסוד: חופש העי סוק הם למעשה החוקה של מדינת ישראל. בכך התחיל עידן "המהפכה החוקתית", שאליו הצטרף גם אקטיביזם שיפוטי. משהתעוררו חברי הכנסת מתרדמתם, אמר בית המשפט העליון כי רכבת המהפכה החוקתית יצאה לדרך ואי אפשר להחזיר אותה לתחנה הראשונה.

בהסתמך על חוקי היסוד, בית המשפט ראה את עצמו מוסמך לבטל חוקים ולקדם ערכים דמוקרטיים וליברליים גם כשאלה באו על חשבון ערכים ציוניים ויהודיים.

בפועל ביטול החוקים נעשה במשורה, אולם בתקופה אחרונה, אולי בעקבות הפרידה מנשיאת בית המשפט הע ליון והמשנה לנשיאה, ניתנו פסקי דין שהכנסת לא יכולה להשלים עם תוכנם. גם אם כל פסק דין בפני עצמו יכול לייצר הנמקות טובות, המקבץ הגדיש את סאת יכולת הס פיגה של הכנסת.

הצורך להגדיר מחדש את מערכת היחסים בין הרשויות בישראל אינו פגיעה בדמוקרטיה או בשלטון החוק. זהו חלק ממערכת האיזונים והבלמים, שבה כל רשות מאזנת ובולמת רשות אחרת. ידוע הוא שכוח ללא בלמים ואיזונים משחית את המחזיק בו. זהו גם אינטרס מובהק של בית המשפט העליון עצמו. היוזמה המוצעת צריכה להיבחן בזהירות, ויש להקפיד על כבודו של בית המשפט העליון - כשם שבית המשפט העליון אמור להקפיד על כבוד הכנסת. ידוע הוא ש"ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה" )ישעיהו א', כ"ז(, וגם המשפט צריך להכיר במעמדם ובזכויותיהם של שבי ציון.

לביהמ"ש אין חרב וארנק, רק את אמון הציבור. כאשר זה נפגע, מעמדו של ביהמ"ש העליון מתערער והוא נתפס כשחקן נוסף שירד לשדה הפוליטי

הצורך להגדיר מחדש את מערכת היחסים בין הרשויות בישראל אינו פגיעה בדמוקרטיה או בשלטון החוק. זהו חלק ממערכת האיזונים והבלמים

צילום: דודי ועקנין

בנט ושקד בכנסת

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.