התערבות בג"ץ בחוקים

Israel Hayom - - חדשות -

חוק הגיוס - נפסל בטענה לפגיעה בשוויון חוק התקציב - נפסל בטענה לסתירת חוק יסוד: הכנסת חוק המסתננים - נפסל בטענה לסתירת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

חוק מס דירה שלישית - נפסל בטענה להליך חקיקה לא תקין חוק ההסדרה - הוקפא עד להחלטה סופית בעניינו

נתונים: יאיר אלטמן ומתי טוכפלד

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.