הופץ תזכיר לתיקון חוק יסוד: הממשלה - יציאה למלחמה באישור הקבינט

Israel Hayom - - חדשות - שלמה צזנה וגדעון אלון

רה"מ נתניהו מקדם בשבו עות האחרונים תיקון לחוק יסוד: הממשלה, כך שיוכל להכריז מל חמה או לצאת למבצע צבאי שע לול להוביל למלחמה, ללא צורך באישור מוקדם של הממשלה ובנוכחות מחצית מהשרים חברי הקבינט. ההצעה תובא לאישור הכנסת בתחילת מושב החורף, עם חזרתה מהפגרה אחרי הח גים. השינוי, על פי רה"מ, נובע מהרצון למנוע הדלפות שעשויות לחבל בביטחון המדינה.

נתניהו, הנמצא בביקור מדיני בדרום אמריקה, אמר אתמול כי "זה כבר כמה שנים שאני חושב שהמבנה החוקי של מדינת יש ראל אינו מאפשר לה להתמו דד עם אתגרים צבאיים בעידן המודרני. השינוי המתבקש הוא להעביר את ההחלטות הקריטיות לקבינט, והדבר הזה מתבקש וניתן לעשייה אך ורק באמצעות חקי קה, וכך אנחנו עושים. אני רוצה להדגיש שאין כאן כוונה לפעו לה ספציפית או לעיתוי ספציפי, אלא שינוי מבני, שהזמן והנסיבות מחייבים אותו".

השינוי נובע מהמלצה של ועדה בראשותו של האלוף )מיל'( יעקב עמידרור, אשר הגי עה למסקנה שיש צורך לשנות את חוק יסוד: הממשלה ולהעביר את ההחלטה על יציאה למלח מה, או על מבצע היכול להוביל למלחמה, מהממשלה לקבינט. עמידרור הסביר אז כי החוק הישן אינו מתאים לתנאים המודרניים, ופירושו המעשי הוא שלא יהיה אפשר לקבל שום החלטה בהקשר כזה באופן שתישמר הסודיות.

לדברי עמידרור, "במדינת ישראל הקבינט מייצג במלואו את הממשלה, כי הרי כל ראשי הסיעות החברות בממשלה חב רות גם בקבינט. בקבינט יש הרבה יותר ידע מקצועי מצטבר בשל העבודה השוטפת בנושאי ביטחון ובשל העיסוק בנושא באופן שלא קיים בממשלה, ולכן אין שום היגיון שהדיון יתקיים בממשלה ולא בקבינט. זהו שריד ארכאי מיותר".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.