תחנות הצדק טוחנות לאט

יום התחבורה הציבורית הבינלאומי יצוין מחר - אך נראה שבישראל אין סיבה של ממש לגאווה ● על פי בדיקת "אור ירוק", למרות הבטחות משרד התחבורה, תחנות אוטובוס רבות אינן נגישות כראוי לבעלי מוגבלויות ● מנכ"ל העמותה: "כמו בעולם השלישי"

Israel Hayom - - חדשות - שלומי דיאז כתבנו לענייני תחבורה

התחבורה הציבורית מיועדת לכל הציבור ואמורה להיות נגישה בצורה מלאה לכל בעלי המו גבלויות. עם זאת, המציאות הקשה, המשתקפת מבדיקה שקיימה עמותת "אור ירוק", מעידה על פערים של ממש, אשר הופכים את התחבו רה הציבורית לסיוט יומיומי עבור רבים מהאוכלוסייה.

מתנדבי העמותה ביצעו בדיקה בכ 341 תחנות הפזורות ב 104 רשויות ברחבי הארץ, ומהנתונים שאספו עולה כי במרבית התחנות אין הכנה ראויה לעיוורים ולבעלי לקויות ראייה, ובחלק לא מבוטל מהן לא יכולים לשהות בנוח אנשים המרותקים לכיסאות גלגלים. הבדיקה בוצעה לקראת יום התחבורה הציבורית הבינלאומי שיחול מחר.

הנתונים הטריים מנוגדים לתקנות שעליהן חתם כבר בשנת 2014 שר התח בורה ישראל כץ, אז התחייב כי עד לתום אותה שנה כל תחנות האוטובוס תהיינה נגישות. החוק עצמו מחייב כי לכל תחנה תהיה גישה מהמדרכה שתאפשר פתיחת רמפה לעלייה לאוטובוס, וכן כי היא תכלול שילוט ברור באותיות גדולות, וכן בכתב ברייל, על אודות הקווים העו ברים בה ולוחות הזמנים שלהם. במידה שיש סככת המתנה בתחנה - רצפת הסככה צריכה להיות בגובה המדר כה, ואורך הספסל ישאיר מקום פנוי לאדם בכיסא גלגלים. האחריות על היישום מוטלת על הרשויות המקו מיות, ומשרד התחבורה משתתף בהת קנה באופן חלקי. גם על חברות האוטו בוסים מוטלת חובה לעקוב אחר הנושא. "בעולם מציינים בגאווה את יום הת חבורה הציבורית הבינלאומי, אבל אין למדינת ישראל במה להתגאות", אומר ארז קיטה, מנכ"ל "אור ירוק". לדבריו, "תחנות אוטובוס רבות נראות כמו בעו לם השלישי, ורבות אחרות אינן נגישות לנכים או לעיוורים ולמעשה לא מא פשרות להם לנהל אורח חיים נורמלי". הדו"ח החדש עבר לרשויות המקומיות והן מרכזות את רשימת הליקויים. "משרד התחבורה חייב לדרוש מהר שויות המקומיות ומחברות האוטובוסים להנגיש את כל התחנות. אסור לנו לה פנות עורף לאזרחים החלשים בחברה", סיכם קיטה.

צילום: באדיבות "אור ירוק"

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.