מדד אוגוסט עלה ב 0.3% - מתחילת השנה ב 0.2% בלבד

Israel Hayom - - כלכלה - זאב קליין

מדד חודש אוגוסט עלה ב ,0.3% בהתאם לציפיות האנלי סטים. בין סעיפי המדד שהתייקרו מובילים הירקות הטריים ,(5.4%) הדלק (3.1%) והנופש וטיולים ,(12.1%) כך פרסמה ביום שישי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העלייה במדד באה אחרי חודשיים של ירידות שהסתכמו ב .0.8%

מחירי הדיור התייקרו באוגוסט ב .0.2% מחירי הירקות עלו בה שפעת פגעי מזג האוויר - חום חודש יולי שהיה גבוה מהרגיל לעונה. מנגד, מחירי הפירות מי תנו את עליית המדד כשרשמו ירידות בשיעורים ניכרים, בעיקר הבננות ,(17.2%) המנגו (7.4%) והאגסים .(15.6%) גם מחירי הת קשורת, דוגמת אינטרנט וטלפון, רשמו ירידות .(2.4%)

בארבעת החודשים האחרו נים ירד מדד המחירים לצרכן ב ,1.5% ומתחילת השנה עלה המדד ב 0.2% בלבד. לפי ציפיות השוק, המסתמכות גם על נתוני מדד המחירים האחרון, גם במועד הבא של שינוי הריבית, אמצע אוקטובר, היא צפויה להישאר ברמת השפל של .0.1%

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.