מהרתעה להכרעה

Israel Hayom - - דעות - פרופ' אייל זיסר

ת רגיל הגיס הצפוני בחזית לבנון "אור הדגן" שהסתיים בשבוע שעבר מבטא מהפך בחשיבה הצה"לית, שיש לקוות כי תחלחל גם לדרג המדיני בישראל. בניגוד לעבר, צה"ל אינו מבקש להרתיע וגם אינו מחפש אחר שינוי אמו רפי ועמום במציאות לאורך הגבול עם לבנון. הפעם צה"ל מבקש הכרעה.

ביטוי לחשיבה המרעננת הזו ניתן בשורה של ראיונות שהעניקו בכירים בצה"ל ערב התרגיל ולאחריו. ראשון להם היה מפקד חיל האוויר היוצא, אמיר אשל, שבראיון שהעניק לרגל סיום תפקידו ידע לספר כי ישראל השיבה לידיה את יכולת המכה הראשונה שהביאה לה את הניצחון המכריע במלחמת ששת הימים. אשל גם העיד על חיזוק העוצמה של חיל האוויר, המאפשרת לו להשיג ביום אחד של לחימה היקף פגיעות והרס שעבורו נדרשו לו 34 ימי מלחמה בקיץ .2006

אחריו החרו החזיקו בכירים נוספים, שהבהירו כי זו הפעם תרגל צה"ל מתקפה מול חיזבאללה ונגד המדינה הלבנונית המעניקה לו מחסה, ולא הסתפק במגננה פסיבית. בשורה מחדשת נוספת היתה כי למדיניות ההכלה של ישראל יש גבול וקווים אדומים וכי, כדברי קצין בכיר: "לא נשחק איתם מידה כנגד מידה. אם תיפגע - ולו גם פעם אחת - הריבו נות הישראלית, וייפגעו ישראלים, התגובה תהיה ניצחת, משמעותית ותחבולנית".

אם לשפוט על פי התגובה מלבנון לתרגיל, הרי אחת ממטרותיו העיקריות כבר הושגה. חיזבאללה הבין את המסר ושיגר, שלא כהרגלו, דברי הרגעה המעידים על חשש ממלחמה שמחירה עבורו יהיה כבד בהרבה מהמחיר שתשלם בה ישראל. כך, למשל, טרח סגנו של חסן נסראללה, נעים קאסם, להרגיע את ציבור תומכיו המבוהל כי פניה של יש ראל אינן למלחמה, ובמסר מרגיע לשכנה מדרום הוסיף כי למרות התקיפה המיוחסת לישראל בעומק סוריה, תקיפה שאם אכן התרחשה היא פגיעה בבטן הרכה של הארגון - הרי אין פניו של חיזבאללה לתגובה או למלחמה. זהו שינוי טון משמעותי אצל הארגון, שעשה לו הרגל להלך אימים על ישראל בידיעה כמעט ודאית כי איומיו ייפלו על אוזניים קשובות ובעיקר חוששות.

חיזבאללה ניהל לאורך השנים לוחמה פסיכולוגית אפק טיבית מול ישראל. הוא הצליח לשכנע את מנהיגיה כי הנזק שיגרום לה יעלה עשרת מונים על כל פגיעה בו ובתומכיו, ומשום כך לא כדאי לה להיגרר לעימות מולו. ההצלחה נבעה גם מהנכונות ללכת על פי תהום ולא להישמר מרחק רב ממנה, כפי שנוהגת ישראל. מדובר בסך הכל בלוחמה פסי כולוגית שמאחוריה לא עמד הרבה, ובכל זאת במאבק פסי כולוגי ותודעתי זה היכה חיזבאללה את ישראל שוק על ירך.

אלא שהפעם התהפכו היוצרות. התרגיל הצה"לי הכניס שינוי בשיח ובכללי המשחק. וכך הפך חיזבאללה המרתיע למורתע; חיזבאללה השש אלי קרב למי שמפציר בישראל להימנע ממלחמה; חיזבאללה המאיים תכופות על הישראלים לארגון העסוק בהרגעה של תומכיו בלבנון.

אלא שבסיכומו של דבר, מלחמות פורצות במזרח התי כון לא כי מישהו מבקש אחריהן ורוצה בהן, אלא בשל חוסר מחשבה או טעות בשיקול הדעת. גם את זה צריך לזכור עם סיומו של התרגיל הצה"לי "אור הדגן".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.