אדוני רה"מ, דבר אל הציבור

Israel Hayom - - דעות - יעקב אחימאיר

ל קראת ערב ראש השנה ישוב רה"מ נתניהו ממסעו בא מריקה. שני שיאים במסע זה - הפגישה בניו יורק עם הנשיא טראמפ והנאום בעצרת האו"ם. סכנת איראן, הן עקב הסכם הגרעין הגרוע והן עקב התעצמותה סמוך לגבולנו הצפוני, תהיה בוודאי במוקד הנאום. כמה מבעלי הטורים בתקשורת כאן, אפשר לשער בקלות, ילגלגו על הנאום אך יחמיאו שוב לכישרונו הרטורי של הנואם.

אבל יש המצפים, ואני בהם, לעוד נאום אחד של ראש הממשלה, ורצוי ברווח הזמן שבין הנחיתה בנתב"ג לבין תחילת החג. הנאום הזה יהיה, כמקווה, "נאום לאומה", דברי רה"מ לעם היושב בציון, לאזרחי ישראל. נכון, מקצת הדברים שיאמר נתניהו בעצרת האו"ם אף הם יהיו מיועדים לאוזניים ישראליות, ולא רק לדיפלומטים בעצרת.

אכן, הגיע הזמן שראש הממשלה ידבר אלינו, לאוזנינו, תושבי המדינה, ולא בדרכי עקיפין, דרך המיקרופונים ובא נגלית צחה מן האולם בניו יורק. אמנם בירושלים נתניהו מגיב בפומבי למצלמות הטלוויזיה על ענייני השעה בפתח ישיבת הממשלה השבועית, כדי שדבריו ייכללו במהדורות החדשות. אבל משפטים קצרים אלה, בקולו, אינם "נאום לאומה", אלא לכל היותר "פסוקו של יום": פסוק או שניים בתגובה על כותרות החדשות. וכמו כן, אין להציג שאלות, אין זו מסיבת עיתונאים. מן הנאומים שנשא לאחרונה נת ניהו בפני קהלי הליכוד התבררה, למשל, דעתו הנחרצת על התקשורת: תכניה זהים להשקפות השמאל. אבל רה"מ חייב לשאת דברים לא רק לחברי הליכוד הנלהבים, אלא לכולנו, לעם כולו, לתומכיו וליריביו.

על דרך השגרה יש להדגיש: נתניהו הוא ראש ממשלה של כולם, שומה עליו לדבר אל הציבור כולו, גם בלא שיוצגו לו שאלות על ידי עיתונאים. למרות החקירות של מקורביו, עליו להבהיר לנו, ככל האפשר, את המסקנות הראשוניות שאולי הסיק מן המציאות שבה נעשו )או לא( פעילויות בלא ידיעתו. לכן, עקב המצב המשפטי משטרתי הרגיש בסביבתו, יובן אם לא יוכל לפרט. אך דומה כי כבר אין להסתפק ב"לא יהיה כלום כי לא היה כלום".

בעבר נהגו ראשי ממשלות להתראיין, ובעברית, ולא רק לתקשורת הזרה, לקראת ימי חג או לרגל ציון העצמאות. נוהג זה פסק. לאחר פגרת החגים תחדש הכנסת את דיוניה. בפתח המושב החדש יישא רה"מ את נאומו על מצב האומה, מספסלי האופוזיציה ישסעו, כנהוג, את דבריו )הרי הכנסת, למרבה הצער, אינה כקונגרס של ארה"ב שחבריו, משני קצות הקשת הפוליטית, מריעים לנאום השנתי של הנשיא, גם אם הוא יריב פוליטי למוחאי הכפיים(. לפיכך יואיל רה"מ להתיישב בלשכתו אל מול המצלמה וידבר אל האזרחים. זה פשוט מגיע לנו.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.