הכשרות והגיוס

Israel Hayom - - דעות - משה בודק, חיפה

בג"ץ ביטל את הפטור לחרדים שתורתם אומנותם, וגם קבע שאין צורך בעסק לתעודת כשרות אלא די שיצהיר בעל העסק כי אצלו הכל כשר. עם קום המדינה פנו רבני המדינה לבן גוריון והזכירו לו כי עקב השואה הנוראה כל מרכזי התורה באירופה הוכחדו, ועיקר קיומנו הוא לימוד התורה, ולכן ביקשוהו לשחרר מגיוס בחורי ישיבה. בן גוריון ברוב חוכמתו הכיר בכך וקבע מכסה של משוחררים כחוק, אך לצערנו אט אט חוק זה התמסמס, וכיום כל בחור ישיבה הלומד תורה זכאי לאותו פטור. באשר לכשרות - חוששני כי חוק זה עלול להכשיל רבים, גם כאלה שאינם דתיים המקפידים על אוכל כשר, וחבל.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.