המדד נמוך והריבית נמוכה, מצב המשק טוב - אך הסיכון גבוה

הבנקים שמחים למכור את הכסף הזול שהם משיגים - ומשקי הבית ממשיכים להגדיל התחייבויותיהם ומגדילים את הסיכון למשבר אשראי לצד הסיכון למשקי הבית, בחשבונאות הלאומית מצבנו הרבה יותר טוב

Israel Hayom - - כלכלה - ערן בר טל

מדדי המחירים לצרכן בארה"ב רשמו פעמיים בשנה האחרו נה מדד שלילי, ובמרבית החודשים החיוביים הם היו נמוכים. גם בגוש היורו עומד המדד השנתי על .1.2%

במשך עשרות שנים העולם הורגל לאינפלציה שנתית של ,3% שנחשבה חיובית. שיעור זה מבטא גידול בריא של השוק ופעילות ערה. אלא שמאז המשבר ב 2008 העולם מתמודד עם התמתנות בפעילות הכלכלית. לכן, המדדים הנמוכים אינם בדיוק משאת נפשם של קברניטי המשק. הבנקים המ רכזיים מנסים להמריץ את המשק על ידי הזרמת כסף זול.

כך הגיעה הריבית הבין בנקאית בארץ לשפל של .0.1% ככל הנראה בארץ היה נכון להעלות את הריבית, אלא שההחלטה הזו לא יכולה להיות מנותקת מהחלטות הבנקים המרכזיים בעולם ולכן היא נותרת ברמה זו. הב נקים פועלים בנתונים הקיימים - כסף זול וסיכון גבוה - ומציעים את הכסף למשקי הבית בנדיבות, אבל בריבית גבוהה מאוד. בשלוש השנים האחרונות משקי הבית נענים ברצון להצעה, למ רות המחיר, והגדילו את תיק האשראי שלהם ב .25% הנתון המדאיג הזה הוא נתון חלקי, שאינו כולל אשראי לרכב חכור )ליסינג תפעולי( והלוואות חבר תיות. מדובר בעלייה באשראי הפרטי, שמדליקה נורה אדומה למשבר אשראי מסוכן. לצד הסיכון של משקי הבית, נראה שבחשבונאות הלאומית מצבנו הרבה יותר טוב. מפרסומי בנק ישראל עולה שעודף הנכסים על ההתחייבויות של ישראל בחו"ל זינק ב 17.6 מיליארד דולר בשנה האחרונה והגיע לשיא של 142.2 מיליארד דולר ברבעון השני של .2017 יתרות המט"ח נובעות מהמשך רכישות מאסיביות של בנק ישראל, שבכך מנסה למתן את ירידת הדולר מול השקל שכן התחזקות השקל פו געת בייצוא. הנתון האחרון מלמד על כך שישראל מחזיקה ב 0.6% מסך אח זקות הדולרים בעולם. חלק מרכישת הדולרים "המלאכותית" - שלא לצורך מסוים - נובע מהירידה בצורך ברכי שות אנרגיה במט"ח, בשל הגז הטבעי שמסופק מייצור מקומי.

צילום: יהושע יוסף

פירות וירקות בשוק

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.