יוזמה בקואליציה: הגדרה מדויקת למהגרים בלתי חוקיים

הצעת חוק שהגישה ח"כ נאוה בוקר כוללת קריטריונים ברורים, כגון אשרת תייר תקפה ● "לישראל אין כלי משפטי חוקתי יעיל למניעת הצפתה במהגרים"

Israel Hayom - - חדשות - גדעון אלון כתבנו בכנסת

ח"כ נאוה בוקר (הליכוד) הניחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לחקיקת חוק יסוד: ההגירה, שתכלול לראשונה הגדרה מדויקת מי נחשב בישראל למהגר בלתי חוקי.

על פי הצעת החוק, מהגר בלתי חוקי ייחשב כל אדם שנכנס לישראל או שוהה בשטחה, שלא מכוח חוק השבות, אשרת תייר תקפה או אשרת עבודה תקפה או שהוא צאצא של אדם העונה לאחד או יותר מסעיפים אלה.

ההצעה, שפרטיה נחשפים לראשונה, קובעת בעקרונות היסוד שלה כי "זכויות היסוד של קיום ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והבטחת קיומם של אזרחיה מושתתות על ההכרה בזכותה של ישראל למנוע כניסת מהגרים בלתי חוקיים לתחומה ושהייתם בה". סעיף אחר בחוק קובע כי מטרתו "להגן על זכותה של ישראל למנוע כניסת מהגרים בלתי חוקיים לתחומה ושהייתם בה, ולעגן בחוק יסוד את הזכות הזו, תוך מתן מעמד עלחוקי לזכות זו, לנוכח טיבה וחשיבותה". הצעת החוק תקנה לישראל סמכות חוקית "להגביל את חירותו של מהגר בלתי חוקי, כהגדרתו בחוק יסוד זה, במאסר, במעצר, במשמורת, בהגבלת מיקום שהייתו, בהרחקתו מן המדינה, בהסגרה או בכל דרך אחרת". מוצע לקבוע כי אפשר יהיה לשנות חוק זה, לאחר שיאושר, רק ברוב של 80 ח"כים. כמו כן, מוצע לקבוע כי האמור בחוק יסוד זה יגבר על האמור בכל חוק יסוד אחר, לרבות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק, ובכל דבר חקיקה אחר.

ח"כ בוקר הסבירה ל"ישראל היום" כי החליטה ליזום את הצעת החוק כי "כיום יש חסר חוקתי בנושא ההגירה לישראל והשהייה הבלתי חוקית בה. לישראל אין כלי משפטי חוקתי יעיל למניעת הצפתה במהגרים ממדינות שונות שלא על פי חוק השבות. החסר החוקתי גם גורם לכך שישראל אינה יכולה לפעול באופן יעיל כדי לפתור את בעיית המסתננים". עוד ציינה כי לא שוחחה בנושא זה עם יו"ר ועדת השרים לחקיקה, השרה איילת שקד, ועם יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן. היא הביעה תקוותה ש"ועדת השרים לחקיקה תאשר את הצעת החוק, משום שזהו הכלי החוקתי והמשפטי היחיד שיכול לאפשר לישראל לטפל טיפול יסודי ולתת פתרון מיידי לבעיית המסתננים ולכניסות ולשהיות של מהגרים נוספים לתחומי ישראל".

בתשובה לשאלה מה תשיב לטוענים כי זו הצעת חוק גזענית, השיבה בוקר כי ההצעה אינה כזאת וכי "זכותה של מדינה לקבוע את מדיניות איסורי ההגירה לתוכה באופן חוקתי".

מהגרים במתקן חולות בנגב

נאוה בוקר

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.