ירידה בגביית מסים מנדל"ן

הכנסות המדינה ממסי נדל"ן הסתכמו בספטמבר השנה רק ב־078 מיליון שקלים מדובר בירידה של 43 מיליון שקלים לעומת אשתקד כך עולה מנתונים של החשב הכללי באוצר

Israel Hayom - - כלכלה - זאב קליין

ירידה חדה ומפתיעה בשיעור של 4.5% בהכנסות המדינה ממסי נדל"ן שהסתכמו בספטמבר השנה רק ב־078 מיליון שקלים בלבד, לעומת הכנסות ממסי נדל"ן בסך 913 מיליון שקלים בספטמבר אשתקד. כך עולה מנתונים של אגף החשב הכללי ומינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר.

הירידה בגביית מסי נדל"ן בספטמי בר מצטרפת לנתונים האחרים שפורסי מו לאחרונה, על האטה בהיקף המשכני תאות החדשות שנוטלים רוכשי דירות חדשות מהבנקים לרמה ממוצעת של כי4 מיליארד שקלים בלבד לחודש ועל ירידה ברכישת דירות חדשות מחי ברות בנייה ומקבלנים על ידי משקיעי נדל"ן וזוגות צעירים. זאת, בין השאר, בגלל השפעת אפקט הגרלות ומכרזי "מחיר למשתכן".

בסיכום החודשים ינואר עד ספטמבר 2017 ההכנסות ממסי נדל"ן הסתכמו 8.63%יב מיליארד שקלים בלבד, עלייה בשיעור זניח של 1% לעומת הכנסות ממסי נדל"ן בסך 8.52 מיליארד שקי לים בינואר עד ספטמבר .2016

מתחזית ההכנסות ממסי נדל"ן נעי למו כמיליארד שקלים, בעקבות החלי טת בג"ץ להקפיא את מס הדירה השי לישית עקב פגמים מהותיים שנפלו בהליך חקיקת חוק מיסוי ריבוי נכסים בוועדת הכספים של הכנסת, שאישרה את החוק בהליך דיון והצבעה חפוזים באמצע הלילה בסוף .2016

יצוין כי שר האוצר, משה כחלון, הודיע כי סיכם עם יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן, ועם יו"ר ועדת הכסי פים, ח"כ משה גפני, שחוק מס דירה שלישית חוזר לאישור הכנסת כבר עם פתיחת מושב החורף של הכנסת בסוף חודש אוקטובר, אבל ספק אם יהיה אפשר לגבות את המס בגין שנת 2017 בעוד במקור דובר שגביית מס דירה שלישית תתחיל בינואר.

צילום: יהושע יוסף

בנייה חדשה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.