לראשונה: לא נרשמו הכנסות ממסים על סלולר

Israel Hayom - - כלכלה - זאב קליין

דווקא ערב כניסת טלפונים סלולריים חדשים ומתקדמים, לראשונה בחודש ספטמבר לא היו הכנסות במסים מיבוא טלפו נים סלולריים. זאת בגלל ביטול מסי קנייה על טלפונים סלולריים במסגרת תוכנית "נטו משפחה" של שר האוצר משה כחלון. במו ידיו ויתר שר האוצר על הכנסות בסך 400 מיליון שקלים בשנה במסים מיבוא טלפונים סלול ריים. על פי נתונים של משרד האוצר ורשות המסים, בעקבות ביטול מכסים ומסי קנייה במס גרת "נטו משפחה" והירידה החדה ביבוא מכוניות פרטיות, ההכנ סות ממסי יבוא הצטמקו ב 3 מי ליארד שקלים והסתכמו ב 14.5 מיליארד שקלים מתחילת .2017 ההכנסות ממכס הצטמקו ב 200 מיליון שקלים והסתכמו ב 2.3 מיליארד שקלים. גם ההכנסות מאגרות ירדו.

סלולרי. אין הכנסות מסים

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.