מסתערים על המטכ"ל

שר הביטחון והרמטכ"ל אישרו סבב מינויים - האחרון של איזנקוט אלוף הרצי הלוי ימונה למפקד פיקוד הדרום, אלוף תמיר היימן לראש אמ"ן, אלוף נדב פדן למפקד פיקוד המרכז ואלוף אהרון חליוה לראש אגף המבצעים ארבעה תתי אלופים יקודמו ויועלו לדרגת אלופים

Israel Hayom - - חדשות - לילך שובל כתבתנו לענייני צבא

שורה של מינויים במטה הכ ללי של צה"ל. ראש אגף המו דיעין במטה הכללי של צה"ל, אלוף הרצי הלוי, ימונה למפקד פיקוד הד רום, ואילו לתפקיד ראש אמ"ן ימונה מפקד הגיס הצפוני ואלוף המכללות, אלוף תמיר היימן, כך החליטו שר הביטחון אביגדור ליברמן והרמטכ"ל רא"ל גדי איזנקוט.

מינויו של אלוף היימן לתפקיד ראש אמ"ן הוא המינוי המפתיע, יח סית, בסבב הנוכחי המינויים הנוכחי. המאוכזב הראשי שלא קיבל את הת פקיד הוא מפקד פיקוד המרכז, אלוף רוני נומה, שראה עצמו מועמד מוביל.

הבחירה באלוף היימן לתפקיד היתה, סביר להניח, של שר הביטחון אביגדור ליברמן, זאת מכיוון שבמס גרת נוהלי העבודה שנקבעו במערכת הביטחון בעקבות דו"ח מבקר המדינה כלל המינויים במטכ"ל נקבעים על ידי הרמטכ"ל ודורשים את אישו רו של שר הביטחון, אך זהות האלו פים שלהם ממשק עם הדרג המדיני - כמו סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ן ומ תאם פעולות הממשלה בשטחים - נקבעת על ידי שר הביטחון, בתיאום עם הרמטכ"ל. בהקשר זה שר הביט חון צפוי להודיע על החלטתו בנוגע למחליף למתאם פעולות הממשלה בשטחים בשבוע הבא.

ראש חדש לסייבר

במסגרת המינויים הוחלט עוד כי למפקד פיקוד המרכז ימונה אלוף נדב פדן, כיום ראש אגף התקשוב וההג נה בסייבר. את מקומו באגף התק שוב יתפוס תת אלוף ליאור כרמלי, שיועלה לדרגת אלוף. מינויו של כר מלי, איש היחידות המיוחדות ולשע בר בכיר באגף המודיעין, מצביע על הדרך שבה רואה הרמטכ"ל את אגף התקשוב וההגנה בסייבר. נזכיר כי בצה"ל מתקיימת זה תקופה עבודת מטה מתמשכת בנוגע לארגון נושא הסייבר בצבא, ובשלב זה הוחלט כי אגף המודיעין ימשיך לעסוק בסוגיית ההתקפה בסייבר, ואילו אגף התקשוב ימשיך במאמצי ההגנה בסייבר.

עוד הוחלט במסגרת המינויים במטכ"ל כי אלוף אהרון חליוה, כיום ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ימונה לראש אגף המבצעים. מדו בר בתפקיד נחשב, שלישי בהיררכיה הצבאית. את מקומו בראש אגף

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.