מסתמן: גיל הפרישה לנשים יעלה בכל שנה בחודשיים

Israel Hayom - - כלכלה - זאב קליין

מסתמנת פשרה בין שר העבודה והרווחה, חיים כץ, לבין שר האוצר, משה כחלון, בעניין העלאת גיל הפרישה לנשים מ־26 ל־46. לפי מתווה כץ, גיל הפרישה לנשים יועלה מ־26 ל־46 בהדרגה במשך 12 שנים, כך שבכל שנה יעלה גיל הפרישה בחודשיים, החל מחודש אוגוסט .2018 לפי משרד האוצר, גיל הפרישה לנשים היה אמור לעלות כבר מינואר ,2017 אך נבלם על ידי ועדות הכספים והעבודה והרווחה. גפני הציע "הצעת פשרה" בין משרדי האוצר והרווחה, ולפיה העלאת גיל הפרישה תהיה על פני 10 שנים, אך במקביל יוצעו שורה של החרגות והטבות לנשים מבוגרות. האוצר דחה את ההצעה שעלותה ככל הנראה מיליארדי שקלים לשנה. נציג אגף התקציבים, כפיר בטאט, הזהיר שהצעת גפני עלולה לפגוע בתעסוקת נשים מבוגרות ולא תתרום להשתלבותן בעבודה. לדבריו, כל שנת עבודה וחיסכון לפנסיה מוסיפה 9% לגמלת הפנסיה של נשים פורשות. גם יואב פרידמן, כלכלן בכיר בבנק ישראל, הסתייג מיוזמת גפני ואמר כי "חשוב לשים לב שלא ייווצר מצב שבו רוב אוכלוסיית הנשים תעדיף דמי אבטלה במקום להתאמץ להשתלב בשוק העבודה".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.