גביית ארנונה רטרואקטיבית מקשישה בת ?86 אז זהו שלא

Israel Hayom - - משפט - בית המשפט לעיריית תל אביב:

רבקה עדן פיינר היא קשישה בת 86 שמאבקה המשפטי מול עיריית תל אביב הוא סיפור קפקאי: הניסיון לגבות ממנה ארנונה שהוטלה עליה באופן רטרואקטיבי לאחר 11 שנים. הניסיון של העירייה לא רק נפסל לפני כמה ימים, אלא היא גם ספגה ביקורת חריפה מפי סגן נשיא בית המשפט המחוזי בעיר חגי ברנר, שחייב את העירייה בהוצאות משפט בסך 20 אלף שקלים.

פיינר מחזיקה בנכס מקרקעין ברחוב המסגר וחויבה לשלם ארנונה בסכומים כוללים של 243 אלף שקלים ביחס לשנים 2001 עד .2005 בשנת 2001 נחתם חוזה בינה לבין מתחזה שהציג את עצמו בשם אלכס סובוטין. בהתאם לכך, נרשם סובוטין במשרדי העירייה כמחזיק הנכס. 2005־ב פנה אלכס סובוטין האמיתי לעירייה וטען כי תעודת הזהות שלו נגנבה והוא מעולם לא החזיק בנכס.

בעקבות הודעתו רשמה העירייה את פיינר כמחזיקה בנכס, מייד לאחר פנייתו של סובוטין האמיתי, מפני שהיא היתה בעלת הזיקה הגדולה ביותר לנכס מכוח בעלותה עליו, ולכן הטילה עליה, באופן רטרואקטיבי, את חובות הארנונה לשנים 2001 עד .2005 לאחר שבקשתה של פיינר לבטל את הארנונה נדחתה על ידי העירייה, פנו פרקליטיה עורכי הדין מיכאל שפטלר ומרדכי מיכאלי לבית המשפט ויצאו מאולמו של השו־ פט ברנר כשידם על העליונה.

השופט ברנר הצביע על כמה מחדלים בהתנהלותה של העירייה. לדבריו, אף שהעירייה שינתה את רישומיה לגבי ההחזקה כבר ,2005־ב בעקבות פנייתו של סובוטין האמיתי, הרי פנייתה לפיינר היתה רק בשנת ,2016 בחלוף 11 שנים. "התנהלות זו של העירייה", קבע השופט, "גרמה למערערת נזק ראייתי, משום שהיכולת של המערערת לנסות לאתר בחלוף 11 שנים אינה קיימת היום. הניסיון לחייב את פיינר הוא בלתי סביר בעליל ואינו עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות המוטלת על העירייה".

צילום: יואב ארי דודקביץ

השופט ברנר

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.