הח"כים מהרשימה המשותפת שהפריעו בנאום פנס לא ייענשו

Israel Hayom - - חדשות - גדעון אלון

ועדת האתיקה של הכנסת הח ליטה אתמול שלא לנקוט שום סנקציות נגד הח"כים מהרשי מה המשותפת שהפריעו לנאומו של סגן נשיא ארה"ב פנס בכנסת ב 22 בינואר. בכך דחתה הוועדה את התלונות שהגישו השר זאב אלקין והח"כים נאוה בוקר, אורן חזן ונורית קורן )הליכוד(. חברי הרשימה המשותפת ביקשו לדחות את הקובלנות בנימוק שמדובר במחאה לגיטימית שכבר הביאה להענשתם עם הרחקתם מישי בת המליאה. לטענתם, הסדרנים באולם המליאה אף חרגו מסמכו תם כאשר התנפלו עליהם.

טלטלה בקואליציה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.