עידן חדש בבורסה: הציבור יהיה שותף

הבנקים יוצאים מהבורסה: הציבור ירכוש לפחות 30% מהמניות האחזקותיבוזרוביןגופיהשקעהאסטרטגיים

Israel Hayom - - כלכלה - אריאל ויטמן

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר בישיבתו אתמול את ההתקשרות עם קרן ההשקעות האמק ריקנית מאניקיי ‪Manikay Partners(‬ ,)LLC שצפויה לרכוש 19.9% ממניות הבורסה לפי שווי של 551 מיליון שקק לים. מאניקיי בעלת ניסיון עשיר והיתה מעורבת בכמה בורסות מובילות ברק חבי העולם.

במקביל, כמה משקיעים בינלאומיים צפויים לרכוש 51.8% ממניות הבורסה, ולפחות 30% ממניות הבורסה שיירכשו על ידי המשקיעים האמורים יופקדו בידי נאמן עד להפצתם לציבו. הנפקת שיעור של לפחות 30% ממניות הבורסה לציבור צפויה להתבצע באופן ישיר - ללא משקיעים מוסדיים - ברבעון האחרון של .2018

המתווה נועד לאפשר מבנה מבוזר יותר, המתבסס על בעלי המניות החדשים, ומנגד להבטיח יתרת מניות מספקת לביצוע תהליך הנפקה מוצלח לציבור הרחב ושיתופו בהצלחת הבורסה.

המבנה החדש כפוף לאישור רשות ניירות ערך. מבנה האחזקות הצפוי בבורסה עם השלמת התהליך, שבסו־ פו הציבור הרחב יחזיק ב־%03 לפחות (יבוצע באמצעות הנפקה ישירה) מהבורסה: קרן ההשקעות מאניקיי - ,19.9% כמה משקיעים בינלאומיים - ,21.8% מחזיקים קיימים - ,22.3% ועובדי הבורסה - .6%

לפני כשלושה חודשים נענו בעלי המניות לפנייתו של המנכ"ל, איתי בן זאב, למכור 71.7% מאחזקותיהם בבורסה לפי שווי של כחצי מיליארד שקלים, וזאת על פי הסכום המקסימלי שנקבע בחוק לשינוי מבנה הבורסה. בהמשך לכך, הבורסה בחנה לאחרונה כמה חלופות לכניסת משקיעים לבורסה. כעת, בכוונת הבורסה לקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים מסוגים שונים עם חלק מהבורסות שעימן היא נמצאת בקשר.

צילום: יוסי זליגר

איתי בן זאב

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.