חיוך של מלאכים

Israel Hayom - - חדשות -

ום רביעי, שעת לילה מאוחרת, אני עובר בין צוערי חיל ההנ דסה הקרבית שאך עתה התייצבו למערכת צוק איתן. אני עובר בין הלוחמים במהלך שיחת מחלקה ראשונה, סוקר את הפנים המוכ רות יותר ומוכרות פחות. מתח, התרגשות, דריכות. אני רואה בעיניהם של הלו חמים את הנכונות ואת הזכות לקחת חלק בלחימה. יום שישי, שעה לפני כניסת השבת, מתכנסים באודיטוריום, תד ריך לקראת העלייה לשטחי הכינוס וחבירה לגדוד ומשימתו. ריכוז, קשב, עוצמה של רוח לחימה. יום שישי, שבוע לאחר מכן, אנו ישנים בשטח הלחימה, בתוך המגנן, פומה ליד פומה )בר רהב במרחק של חמישה מטרים ממני(. לילה ראשון לאחר הכניסה למרחב הלחימה.

מוכנות, חדות, שליחות.

יום שבת, 20 ביולי ,2014 כ"א בתמוז, גדוד הפיקוד נמצא בלחימה אינטנסיבית ומא מץ בלתי פוסק לאיתור והש מדת מנהרות, טווח תת קר קעי ופתיחת צירים במרחב. שעת צהריים, אני מקבל הודעה שטיל נגד טנקים פגע באחת הפו מות של קורס קצינים, פלוגת חץ, ואני יודע שמשהו נורא קרה. הלב מחסיר פעימה, תחושת כאב מציפה, אך התקווה רוחשת שם גם כן. דאגה אמיתית עם אמונה חזקה, אמונה ותפילה לטוב. דקות לאחר מכן התמונה מתבהרת, בר כבר לא איתנו.

עוד באותו לילה חשוך, וקולות מלחמה סביב, התיישבתי על תלולית עפר, ולמדתי על בר מחבריו. לוחם תמיר בנוי לתלפיות, לוחם אמיתי, מקצוען המצטיין ביסודות, גבר רציני. על פניו, חיוך מיוחד, המסגיר את הרצון לתת כתף בכל הזדמנות. אהבתו הגדולה למחל קת הסיור של גדוד המח"ץ, שכה חלם לחזור ולפקד עליה. לוחם לדוגמה, אישיות לדוג מה. איך חבריו ראו בו את הכ נות האישית, היושר והנתי נה. אני מוצא את עצמי יושב ומקשיב לסיפורים קטנים על אודותיו הנוגעים בי ודרכם בלוחמים כמוהו. ערכים של רעות, שליחות והקרבה תו פסים מקום גדול ומשמעותי.

בר רהב התגייס לשורות חיל ההנדסה הקרבית, חיל שמ שימותיו מורכבות ומרכזיות בשדה הקרב. התגייס להיות ראשון בחזית הכוחות הלו חמים. בין לוחמי החוד, פלסים פורצי הדרך. המודעים לעומק הסכנה, אבל דבקים בביצוע המשימה, מתוך מקצועיות, רעות ואהבת הארץ.

בהמשך דרכו הצבאית, בחר בר להיות מפקד, קצין שיוביל את לוחמיו, כמפקד המ חויב למורשת ארוכה ועיק שת, עוז, גבורה ושאר רוח של חיל ההנדסה הקרבית ממלחמת העצמאות ועד ימים אלה, שבהם החיל מו ביל במקצועיות ובלחימה עיקשת את סיכול המנה רות ההתקפיות של חמאס. שום דבר לא יוכל לפצות על האובדן הגדול.

אין מילים שתוכלנה לתאר את הכאב בליבם של משפ חת רהב וחבריו לנשק. אנו מח בקים אתכם ואת משפחות לוחמי חיל ההנד סה היקרות, אשר איבדו את היקר להן מכל. אנו מאמצים אתכם אל ליבנו לעולמי עד, קש רנו גורלנו בגורלכם. בשם לוחמי חיל ההנדסה הקרבית, אנו מצדיעים לסגן משנה בר רהב ז"ל וללוחמי החיל על שחירפו נפשם למען הגנה על המולדת. יהי זכרם ברוך.

סג"מ בר רהב ז"ל

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.