ירידה ביבוא הסיגריות במהלך חודש החגים

Israel Hayom - - כלכלה - זאב קליין

מעשנים פחות? בחודש ספ טמבר 2018 נרשמה ירידה בי בוא סיגריות בשיעור של .16.5% בחודשים ינואר ספטמבר 2018 ירד יבוא סיגריות ב 2.1% במצ טבר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מנתוני רשות המסים. בד בבד, שווי כלל היבוא הסתכם בכ 4.5 מיליארד דולרים, ירידה של 10% בהשוואה לשווי היבוא בספטמבר אשתקד.

מנתוני משרד האוצר עולה שבספטמבר נרשמה ירידה של 24.7% בהכנסה ממסי נדל"ן, שה סתכמו בסכום נמוך במיוחד - 644 מיליון שקלים. בפעם הרא שונה זה זמן רב סך גביית מסי הנדל"ן ירד מרמה של 700 מיליון שקלים בחודש, מה שמצביע על נפילה גדולה במספר העסקאות.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.