לומדים יותר הנדסה - המקצועות המתגמלים במשק

Israel Hayom - - כלכלה - זאב קליין

יותר מ 26 אלף סטודנטים מתחילים את שנת הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות. לראשונה, מספר הסטודנטים למ קצועות ההנדסה עולה על מספר הסטודנטים שילמדו מדעי החברה או מדעי הרוח. לצד עלייה בלי מוד חינוך, נרשמת עלייה חדה במקצועות המדעים המדויקים והמחשבים. ייתכן מאוד שהמג מה הזו קשורה לנתונים המתפ רסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמראים כי מש תלם מאוד לעבוד בהיי טק.

בחודש יולי הגיע השכר הממוצע בענפי הטכנולוגיה ל 23,955 שקלים, בהמשך לשכר ממוצע גבוה של 21,655 שקלים בחודש יוני. העובדים בתכנות וייעוץ מחשבים השתכרו בחו דש יולי בממוצע 26,712 שקלים.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.