Nel no­me di Fran­ca

La­Mo­stra del ci­ne­ma di Ve­ne­zia ren­de omag­gio al­la gior­na­li­sta e si­gno­ra­del­la­mo­da ita­lia­na

Corriere della Sera - Io Donna - - Lo C’ero -

Ve­ne­zia, Pa­laz­zo Con­ta­ri­ni Po­li­gnac. A un an­no dal­la pre­sen­ta­zio­ne al Li­do del do­cu­men­ta­rio Fran­ca: Chaos and Crea­tion eJsFUUP ebm ˌH­mJP'sbo­dFt­dP$bs­sP[[JoJ F b PUUP­nF­tJ ebmmb tdP­nQbstb 7FoF[Jb dF­mFC­sb 'sbodb 4P[[boJ & mb QsJnb FeJ[JPoF eFm 'sbodb 4P[[boJ Award, at­tri­bui­to que­st’an­no a Ju­lian­neMoo­re. 1 'sbo­dFt­dP$bs­sP[[JoJ +VmJ­booF.PP­sFF$PmJo 'JsUi diF ib dPo­tFHo­bUP Jm QsF­nJP 2 Do­na­tel­la Ver­sa­ce e Pier­pao­lo Pic­cio­li. 3 Die­go Del­la Val­le, Ka­ro­li­na Kur­ko­va, An­drea Del­la Val­le. 4 .bsJb (sb[Jb $iJV­sJ 5 "GFG /bP­nJ $bnQCFmm .bsdP5­sP­diFUUJ 1sPWF­sb 6 La­po El­kann. 7 Er­man­no Scer­vi­no con Ni­co­let­ta 3Pn­boPˋ 8 (JV­tFQQF 'JP­sFm­mP 9 .bsHiF­sJUb .Jt­tPoJ 10 Vit­to­ria Puc­ci­ni. 11 Va­le­ria Bi­lel­lo. 12 Bea­tri­ce F 1JFs­sF$btJ­sbHiJ 13 3FnPF'sbo­dFtdb 3VˎoJ 14 $bnJmmb /FtCJUU F 1JFU­sP 7bm­tFd­diJ

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy

© PressReader. All rights reserved.