Al Ghad : 2020-07-26

18 : 18 : 18

18

الاحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 26 تموز 2020 م S7ريد السعايد1 ا* ‪ e‬ تT i Uد 8d الجد\ ولا ت ‪ KZ‬ !=و ا^ 8 ت. تk &F الح> D *د ZوF "> ا^ Rدا^ 8 ال]= +. وم ل Y ‪l B " ‬ ا kR و*د تn# لم لجة ال ‪K Z ‬ الم$ [( ‪ ! + 8‬ ; د ال]= ‪ n ^ G ‬ . ‪ 8 G ‬ الم> I k الحg ‪G K ‬ \ ( !=و . *مy ‪G Y G i ;!V# #‬و 8 ا& م الم C ة )و? ‪ 8 !3 ‬ هgا ال ومp المT R‚ )و? تZوF ; لم ‪ 8 U 7‬ ! ت8 ال. w وال]= + وا&,# I ال!8 ‪) ;d != ‬ ^ )و? ت]= ال وم لgا [ ‪ K‬ >! دا ^ لمواR=ة ا&)“ ةp ‪ ! + 8‬ الم> ‪l I‬ ا kR لK ZوF ;N n( ح لةp لgل ‪ j K k‬ الم>!حe « ة K تح ‪G e‬ و UGد* ‪&%k kh‬ *د ت! ‪ =<. A‬ ‪K y G%‬ المJ[د ‪"K V ! -‬ ا& م الم C ةp ‪ n( G k /T> !‬ وتوا iR هgا ال وم ;/ YT Lو ( وتT « pP وم R د ل d م ;N"م لk ال. ة وال dا ا والم 7 ا . ‪ ! + 8 G ‬ الم> I k ;مواز%ة [ ‪* ( k Q‬ , و ‪K iR‬ م pk و, Uة ‪R M U k G%‬ دا وح و ‪FG P‬ تdوم ; { ال ا | ' ا&Uد* I &%k )و? ت!T "( ‪;$Z( =<‬ R د. ل ‪k G K Y ‬ الج د+ ولو7 الحم(p N%y ت$ ; ل 3n: ال/T> ‪G 8‬ [ ‪K ‬ ال 3n: ال م 8 الg\ ‪[ ;$Z( ;k fJ ‬و ج ‪G e jG 8 !“ ^ Z k‬ و* هgا ال وم. " k ; لا;! 7 "K ال dا ا الم=مة &F الح– ; د "/k [( ال د. ‪ 8 G ‬ الم> I ˜F ا&وC S ال TL ة ل >y ;ج د+ ‪K i %!‬ [ k Q و K ال/دم الg\ ) ! i. نسJ النجاt من 10 : العمM: 6 العا^فة: 6 الصحة: 6 نسJ النجاt من 10: العم‪6 M‬ العا^فة : 6 الصحة : 6 نسJ النجاt من 10 : العمM: 9 العا^فة: 8 الصحة: 8 نسJ النجاt من 10 : العمM: 7 العا^فة: 7 الصحة: 9 G%y ل> ‪K y‬ ا& Vm v المح]وE K 8 هgا ال وم Uد 8d ال pD d ح و ‪FG P‬ تN,g حg A 8 [( "م( تdوم ‪&F ;i‬ الV#N ‪kT Z ‬ال Z . 3CوL ال م( )و? تZوF لk ; لم ‪K 7 U ‬ ال]= + وح!B و* ‪!N, . y‬ *د ت. k الZ‚;ة ‪ ! + 8‬ الم> I وذلk ل$ و A ; ل!$ «م و, Uة وال د m= ت$ K ا&وP ا&[ ت ل=gا ال وم. ‪A7 "/ ‬ ل >y ا"! 7 p N%y لا ت d( ال/d ‪G K q‬ \ Gحد حولk وت د ‪gT / FG‬ [ k Q و ا .^ L !k ال = ة و L dة ا%!d kh لمQ;>k [T ! F ; FN ZوF لد ‪R k‬ ذ; ة , Uة Rداp وم ‪MR % ‬ "م و[gل ‪7 k‬ ا) . 8 الم> I *د ZوF لد ‪7 k‬ "و+ اR!م " ة =مة تZ> k ال ‪ Q Z ‬ تTوت= p و, Uة اذا [/ ‪ K y‬ وال د 21 ال ‪% > F. 30 B‬ Vmˆ تd د\p *و\ ‪!> :p p‬ و ‪pM U ‬ ه zg الZ م ه8 ا&و ل ! " ‪. !k Vm K‬ 8 هgا ال وم ‪G 8 MR % %y G p‬ "م لk وت>!# ' ‪kh «) X*/ S‬ ;‚ ا kh و ت ‪ ! + 8 ;i. ZT‬ ; د ال]= ت 3n: ا&"م P لد k و*د لا ت ! [k لو* ‪!N, . y‬ ل KZ الم> I *د Zو ‪R F‬ دا و ‪; { ;i‬ ا&, ال!8 *د ت Tحk. ‪K [ ‬ ا& و ت/!] ‪ 8 A ‬ هgا ال وم وG%y ت د ‪/g k %T>‬ ال. w ل d م ;gل ‪%y G pk‬ m O و) "ة ح [!k ت ‪X ‬ "ج ‪K D‬ حولk 8 ال م( د k *د + تحم( [ + Rدا ^ وت/!= ‪G K 8‬ "م لk ;> "ة و* ( الو*y المحد7. 8 الم> ‪R I‬ >ة R د+ ' UGد* kh ل KZ *د تج ‪G w ‬ حده< ; ل QZم لZ/k ت> # " B الوC' ) ^. نسJ النجاt من 10 : العمM: 5 العا^فة: 5 الصحة: 5 نسJ النجاt من 10 : العمM: 9 العا^فة: 7 الصحة: 9 نسJ النجاt من 10 : العمM: 9 العا^فة: 7 الصحة: 9 نسJ النجاt من 10 : العمM: 9 العا^فة: 7 الصحة: 9 G%y ال وم م( و[>وP ولا تdوم ;N"م لk [ Tم ج‪ e‬ م ج k ت!  ل { الا %!d 7ا . ال 3nوL *د ت 8d ;]Qل= ‪ ! + 8 " k‬ ال]= + ولZ/= ‪ F ) " ‬ تgهe ' ح و ‪ P‬ ; د ال]= . ‪ ! + 8‬ ; د ال]= ت ل| وCو" ^ ^ h " Gو ال!lا ^ و 8 الم> I " k ت A "وا kTL ل ! " ‪A $ " K‬ لح pk و; &,ˆ وال د ‪ƒD. m= ‬ وم ولا G وS ولو7 الجوزاI k ا)!Q3لi ا)!Q3^لا R دا ^ لم حم ‪v K i‬ وح]و pr *د ت ا kd ال . ة ‪ ! + 8‬ ال. pw ل ‪; *8 KZ‬ ال/= )و? ZوF ه h7 ^ وا& و ت> ‪ k ‬ ;>=ولة و > ‪ ! + 8 G p ‬ الم> I ˜F الوC ة تZوF ل. لح ‪ k‬ ' K تحe ح وP تد" < ال Q*ة ; /Zم وXذا 7" y ل Vو_ , _ ولا ت O ; ل y. G%y ه 7­ Rدا^ وا& و ال TL ة ت> # " B ا&حدا’ حول ‪" B [ F G k‬ ال/واح8 ال h ة Gو ‪K '‬ تحe. *د ت. D ; لم ( ‪) " 8‬ ال]= + ولا تZوF لد k jة ; ل م(. ول KZ ا &حدا’ ت!والB ‪ 8 " k‬ ! ت ‪ 8‬ ; د ال]= والم> ‪R I‬ " ة ا;!> !k لا ت3 7 وR= pk و ; &,ˆ وال د m= ت$ K ال %8. تV . ‪K y‬ ال$ZوA وال 3nوL ال!8 ‪ y [ %‬ ا dة لk 8 ا& م الم C ةp وم R د ` ‪%T>k f ‬ ; ل م( G م ‪kh «) ‬ >و? ت } ال!dد 8 " و%=< &F "م ‪ k‬ م! ز. 8 ‪ ! +‬ ; د ال]= *د ت!T NR ; QZم Gو ‪; { (‬ ا& Vm v الم ‪ K d; ‬ / ‪ k‬ م ج k ت>=< 8 ال! ZT ه zg ال ةp ‪FG & n(‬ لا تZوF وحدA 8 الم> I. نسJ النجاt من 10 : العمM: 8 العا^فة: 6 الصحة: 8 نسJ النجاt من 10 : العمM: 7 العا^فة: 7 الصحة: 9 نسJ النجاt من 10 : العمM: 7 العا^فة: 8 الصحة: 9 نسJ النجاt من 10 : العمM: 9 العا^فة: 8 الصحة: 9 HAYATONA

© PressReader. All rights reserved.