Ал­ма­ты қа­ла­сы­ның күні

Tengri - - Kazakhstan -

Қыр­күй­ек ай­ы­ның әр үшін­ші жек­сен­бісін­де Ал­ма­ты Қа­ла күнін той­лай­ды. Осы күні сал­та­нат­ты үл­кен кон­церт және от­ша­шу бо­ла­ды. Қа­за­қстан­ның оңтүстік аста­на­сы қыр­күй­ек ай­ы­ның ба­сы­нан аяғы­на дей­ін осы ме­ре­ке­ге ар­налған қы­зы­қты оқиға­ларға то­лы бо­ла­ды. Ең ба­сты және ауқым­ды іс-ша­раға Тұңғыш Пре­зи­дент са­ябағын­да өтетін орас­ан үл­кен Apple Fest ал­ма ба­за­ры жа­та­ды. Сіз­дер қа­ла­ның қай­та­лан­бас рай­ын се­зі­ну үшін түр­лі кон­церт­тер мен жәр­мең­ке­лер­ге те­гін ба­рып кө­ре ала­сыздар.

Қа­шан және қай­да: 17 қыр­күй­ек, Ал­ма­ты. То­лық ақ­па­рат almatymadeniet.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.