Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

«Эйр Аста­на» Аста­на­дан Па­ри­ж­ге ап­та­сы­на 3 рейс жа­сай­ды. Бұ­дан басқа, біз Қа­за­қстан­нан Па­ри­ж­ге Франк­фурт арқы­лы күн сай­ын, Лон­дон арқы­лы — ап­та­сы­на 5 рет, Ал­ма­ты­дан Стам­бул арқы­лы күн сай­ын және Аста­на­дан Стам­бул арқы­лы ап­та­сы­на 5 рет тоғы­спа­лы рей­стер­ді ұсы­на­мыз.

То­лық ақ­па­рат алу үшін airastana.com сай­ты­на кіріңіз­дер не­ме­се

+7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­қ­пен ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.