Бір ак­тілі ба­лет­тер ке­ші

Tengri - - Kazakhstan -

«Аста­на Ба­лет» те­ат­ры­ның сахна­сын­да ке­ре­мет екі спек­такль: Ре­сей­дің ең­бек сіңір­ген өнер қай­рат­кері, Та­тар­стан­ның ха­лық әр­тісі Геор­гий Ко­втун қо­я­тын «Валь­пур­ги­ев түні» және бель­ги­я­лық хо­рео­граф Ри­кар­до Ама­ран­те қо­я­тын «Би са­на­лу­ан­ды­ғы» (Diversity) спек­такль­дері көр­сетіледі. «Валь­пур­ги­ев түні» — клас­си­ка­лық орыс ба­летінің дәстүр­леріне негіз­дел­ген бел­гілі спек­такль­дің жаңа нұсқа­сы. Он­да Ежел­гі Гре­кия аңы­зда­ры­на жан бі­те­ді. «Би са­на­лу­ан­ды­ғы» көре­рмен­дер­ге ға­жай­ып ба­лет әле­міне ре­тро­спек­тив­ті са­я­хат жа­са­уға мүм­кін­дік сый­лай­ды.

Қа­шан және қай­да: 20 сәуір – 19.30-да,

21 сәуір – 18.00-де, «Аста­на Ба­лет», Аста­на. То­лық ақ­па­рат astanaballet.com сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.