Central Asia Fashion Spring ха­лы­қа­ра­лық көр­месі

Tengri - - Kazakhstan -

Central Asia Fashion Spring ха­лы­қа­ра­лық көр­месі — Ор­та­лық Азия өңірін­де­гі ең қы­зы­қты көр­ме­лер­дің бірі. Мұн­да, ар­найы бөлін­ген Show Area ай­мағын­да әлем­нің же­тек­ші бренд­терінің соңғы кол­лек­ци­я­ла­ры көр­сетіледі, олар ке­лу­шілер­ге бо­ла­шақ мау­сым­ның сән үр­дістері ту­ра­лы ба­ян­дай­ды.

Қа­шан және қай­да:

11-13 на­урыз, «Ата­кент Экспо», 11-па­ви­льон, Ал­ма­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.