Ор­на­ла­су

Tengri - - Destination -

Жер жүзі­нен ке­летін ту­ри­стер­дің ағы­ны за­ң­ды түр­де ту­ри­стік са­ла­дағы жұ­мыста оң өз­герістер­ге алып кел­ді. Со­ның нәти­же­сін­де қа­ра­пай­ым бол­са да, ке­не­улі таңғы ас ұсы­на­тын от­ба­сы­лық шағын ге­ст­ха­устар­дың, тәп-тәуір хо­стел­дер мен

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.