«Се­виль ша­шта­ра­зы» опе­ра­сы­ның пре­мье­ра­сы

Tengri - - Kazakhstan -

Бұл — «Аста­на Опера» те­ат­ры мау­сы­мы­ның ең көп күтіл­ген пре­мье­ра­сы. Джо­ак­ки­но Рос­си­ни опе­ра­сын оның ши­рақты­ғы, му­зы­ка­лық юмо­ры ерекше­лен­діреді, оның осы та­ма­ша туын­ды­ның бүкіл әлем­де­гі орын­да­у­шы­ла­ры ара­сын­да сүй­ік­ті бо­луы кез­дей­соқ емес. Бұл қой­ы­лым — сце­но­граф Эцио Фри­дже­рио мен

1990 жы­лы «Си­ра­но де Бер­же­рак» филь­мі үшін «Оскар» сый­лы­ғын алған ко­стюм­дер бой­ын­ша су­рет­ші Фран­ка Ску­ар­ча­пи­но­ның бірік­кен жұ­мысы, ба­сты роль­де Же­рар Де­пар­дье ой­най­ды. Жас театр үшін осын­дай ұлы ше­бер­лер­мен жұ­мыс істеу — үл­кен абы­рой.

Қа­шан және қай­да: 12-14 қа­зан, «Аста­на Опера», Дін­мұ­ха­мед Қо­на­ев кө­ше­сі, 12/1, Аста­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.