Дуб­лин Әде­би қа­ла

Tengri - - Destination -

Dublin. City of Literature Дуб­лин. Ли­те­ра­тур­ный город

мәтіні Эд­ри­ан Хор­сман фо­то The Chester Beatty Library, Trinity College Dublin, Shutterstock

Дуб­лин — әде­би­ет­тен төрт Но­бель ла­у­ре­а­ты­ның ота­ны. Бұл — кітап­тар­дың, әң­гі­ме­лер­дің, по­э­зи­я­ның, ән­дер мен те­атр­дың қа­ла­сы. Ир­лан­ди­я­ның көр­нек­ті аста­на­сын­да, со­ны­мен қа­тар, әлем­нің бар­лық дер­лік негіз­гі дін­дерінің ежел­гі қа­си­ет­ті мәтін­дері мен жа­зу­ла­ры сақталған. Та­рих­ты жақ­сы көретін әр­бір адам бұл жер­ден өзі үшін бір нәр­се та­ба ала­ды. text Adrian Horsman photo The Chester Beatty Library, Trinity College Dublin, Shutterstock

Dublin is a city of books, poetry, story-telling, songs and theatre. It has four Nobel Literary Laureates. The capital city of Ireland is also home to ancient sacred texts and writings from nearly all the world’s major religions. It has something for everyone who loves stories.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.